Skoleelever skal sætte verdensmål i bevægelse efter sommerferien

KOMMUNEN: ”Afskaf fattigdom”, ”Ligestilling mellem kønnene”, ”Bæredygtig energi” og ”Mindre ulighed”.

Umiddelbart er det nok de færreste, der kobler disse titler til noget, som har med idræt og bevægelse at gøre.

Men det er ikke desto mindre tilfældet, for de er blandt de syv udvalgte verdensmål, som Dansk Skoleidræt i samarbejde med FN Byens skoletjeneste #UNCity4schools har udarbejdet en række spændende bevægelsesaktiviteter til gennem det nye fælles projekt ”Verdensmål i bevægelse”.

Så når eleverne møder ind til første skoledag efter sommerferien, bliver det med mulighed for at arbejde med bevægelse sammen med de verdensmål for bæredygtig udvikling, som mange danske skoler allerede har på skemaet i flere andre sammenhænge.

Idéen er at skabe rammer og indhold for blandt andet en temauge om emnet. En temauge, som typisk kan lægges i uge 41 for derved at slutte med et brag af en Skolernes Motionsdag om fredagen, hvor der er udviklet et særligt aktivitetsløb til skolerne omhandlende verdensmålene.

- Formålet med en temauge om verdensmålene er, at eleverne udvikler viden, forståelse og kompetencer til at tage vare på deres egen sundhed, sætte sig i andres sted, samt forstå hvad det vil sige at skabe en bæredygtig verden. Projektet vil oplyse og lære børn og unge i skolen om verdensmålene gennem konkrete aktiviteter med kroppen. Leg, fællesskab og bevægelse vil være omdrejningspunktet for læring om klodens ressourcer og fremtidens løsninger, fortæller Anebine Danielsen, projektleder i Dansk Skoleidræt.

“Verdensmål i bevægelse” kan bruges i alle skolens klasser, idet projektets lærings- og aktivitetsmoduler er målrettet forskellige alderstrin og rummer gode muligheder for undervisningsdifferentiering. En temauge om verdensmål kan derfor planlægges som undervisning på enkelte klassetrin, men også på tværs af skolens normale opdeling, så store og små elever kan arbejde sammen, bevæge sig sammen og samtidig lære om verdensmålene.

“Verdensmål i bevægelse” består af 30 undervisningsforløb, der kan indsættes og kombineres frit i det online planlægningsværktøj, temaugen.dk. Siden er et velkendt værktøj af mange faste brugere af Dansk Skoleidræts materialer, idet den for et par år siden blev lanceret med et mindre antal tilgængelige bevægelsesforløb. Med det nye projekt vil undervisning i verdensmålene få en central placering i systemet.

Materialerne i ”Verdensmål i bevægelse” bliver tilgængelige for landets skoler i august og er gratis at anvende, da de er produceret med tilskud fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...