Politikerne baner vej for et nyt parcelhusområde ved gården Vangkær

SÆBY: Det bliver nu muligt at bygge parcelhuse på kystskrænten ved Langtvedvej nord for Sæby. Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg har godkendt en lokalplan, som tillader at bygge op mod 30 huse på et areal, som hører til gården Vangkær. Fra flere af de nye grunde bliver der udsigt ud over Sæby.

Sidste efterår blev projektet sendt i høring og efter fristens udløb i november var der indløbet 13 indsigelser til lokalplanforslaget.

Politikerne har kigget nærmere på indsigelserne og lavet tilretninger for det endelige projekt i forhold til byggelinje i lokalplanområdets østlige skel, samt præciseringer af at hegn i skel skal være levende hegn og at byggefeltet i et af områderne skal placeres mindst tre meter fra skel.

Med de ændringer kan man nu gå i gang med de egentlige forberedelser forud for byggeriet af parcelhuse.

I tilknytning til det nye parcelhusområde tæt ved Nellemanns Have har Sæby Varmeværk udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af området

Konsekvensen er, at området ændres fra område med individuel opvarmning til fjernvarmeområde.

Sæby Varmeværk overtager forsyningspligten af området.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...