Turisthus Nord investerer 100.000 i målrettet markedsføring

SÆBY: Turisthus Nord vil investere 100.000 i en målrettet markedsføring af Sæby.

Under overskriften ”Fremtidens målgrupper i Sæby” havde Turisthus Nord inviteret til et åbent møde på Hotel Viking, hvor et halvt hundrede medlemmer af foreningerne for turisme, handel og erhverv samt andre interesserede var mødt op for at høre, hvorfor Sæby fremover bør markedsføre sig med en klarere profil.

- Fremover skal Sæby skyde en raket af med mod et fælles mål i stedet for at skyde med spredehagl efter alle målgrupper, understregede turistdirektør Rene Zeeberg.

Ejeren af Hotel Viking, Brian Fabricius fortalte om hotellets gode erfaring ved at være mere specifik i formuleringen af målgruppen og tilpasse markedsføringen derefter.

Turisthus Nords udviklingschef Anne-Grethe Kramme oplyser, at såvel turist- som erhvervsorganisationerne har haft øget fokus på at definere nogle fællesnævnere, som Sæby skal kendes på.

For at skubbe gang i processen har bestyrelsen for Turisthus Nord besluttet at afsætte 100.000 kroner af foreningens midler til at understøtte udviklingen af turismen i Sæby.

Med udgangspunkt i Turisthus Nords egen ”Målgruppe analyse”, der blev gennemført i uge 26 til 34 i 2018 med spørgsmål til 310 respondenter, sammenholdt med uddrag af ”Detailhandelsanalysen” fra 2017, fik deltagerne masser af inspiration til at komme med input til, hvem og hvad der skulle satses på i den fremtidige markedsføring.

I de spændende analyser om Sæby fremgår bl.a., at turismens andel af omsætningen i byens butikker udgør 12 procent, hvilket er lavere end gennemsnittet for hele Frederikshavn Kommune, som er på 22 procent.

Når først turisten har været her én gang, kommer 59 procent af dem igen.

Tre ud af fire gæster lægger størst vægt på strand, havn og natur.

Analysen oplister atten positive udsagn, som ”Sæby føltes som at komme hjem”.

Til at sammenfatte og prioritere de mange vidt forskellige forslag, blev der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, bestående af René Zeeberg, Hans Ole Kalhøj, Brian Fabricius og Per Abildgaard, der i løbet af foråret skal komme med forslag til, hvilke mål ”raketten” skal rettes imod.

Selv om udvalget allerede er trukket i arbejdstøjet, pointerer Hans Ole Kalhøj, at de gerne ser andre byde ind med forslag til, hvilke type turister der er de vigtigste for Sæby.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...