Mange trafikanter tror fejlagtigt, at Algade i Sæby er ensrettet, og nogle gør endda i stigende grad tydeligt opmærksom på dét.

Poul Erik Nielsen, der i 25 år har boet i Algade 25, er generelt meget tilfreds med trafikkens afvikling, men nu oplever han en større tendens til, at bilister med tegn og fagter gør ham opmærksom på, at han kører ulovligt, når han kører ud af sin indkørsel og vælger at dreje til højre ned ad Algade i retning mod Søndergade.

- Alle beboere i Algade frit kan vælge, hvilken retning de vil køre i. Det samme gælder trafikanterne fra sidevejene Hans Gramsvej og Barbras Allé. Kun trafikanter fra Klostergyden har forbud mod at svinge til højre, siger Poul Erik Nielsen.

Morten Mendrup fra Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø bekræfter, at Algade ikke er ensrettet.

- Men i 2004 blev der indført færdselsmæssige restriktioner i Algade og Strandgade. Her blev det forbudt at køre lige ud fra Strandgade ind i Algade samt forbud mod højresving fra Klostergyden ind i Algade, fortæller Morten Mendrup.

Poul Erik Nielsen er glad for den kommunale opbakning.

- Men jeg håber, at flere trafikanter vil læse skiltningen og være mindre aggressive - og i stedet for være med til at sikre fremkommelighed i trafikken. Når man færdes i trafikken gælder det ikke om kun at tage egoistiske hensyn og "holde på sin ret", siger han.

Færdselslovens grundregel lyder, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade på eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres og forstyrres.

Der skal også vises hensyn overfor dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...