SÆBY: De ét år gamle talentsports-klasser vi have bedre fat i idrætsforeninger.

For at udbrede kendskabet til kommunens klasser i foreningslivet, har en arbejdsgruppe valgt 20 "ambassadører" til at bygge bro mellem foreninger og klasser.

- Jeg er yderst tilfreds med at det er lykkedes at finde 20 markante trænere og ledere blandt de forskellige idrætsforeninger, der er klar til at bakke op om projektet, siger, Hasse Christensen fra arbejdsgruppen bag ambassadørerne.

På informationsmøde for ambassadører 1. oktober på Frydenstrand Skole, gav skoleleder Per Nielsen og Lise Jørgensen en grundig præsentation af talensports-klasserne, der skal skabe læring og dermed øget fremgang for den enkelte elev i skole og sport.

Ligesom sidste skoleår er der omkring 50 elever fordelt på 7.-9. klassetrin i år. Alle har base på Frydenstrand Skole.

Sidste års talentsports-elever, der forlod 9. klasse, havde et flot karaktergennemsnit og klarede sig væsentligt bedre end øvrige de afgangsklasser.

Sportskoordinator Brian Pedersen gennemgik målsætningerne med klasserne.

- Det er vigtigt at formidle til klubberne, at klasserne lægger op til - i tæt samarbejde - at udvikle de unges talent, så vi supplerer hinanden for at gøre de unge bedre, sagde han.

Ambassadørerne har daglig gang i klubberne og skal spotte talenter og - sammen med de unge, skole og forældre - indstille til faglig og fysisk optagelsesprøve. Frist for ansøgning: 1.november.

Se Facebook under Talentsportsklasser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...