Nordjyllands største afdeling i Sæby mønstrede 148 ud af de 403 medlemmer

SÆBY: Bestyrelsen for Aktive Kvinders Sæby-afdeling kan glæde sig over stor opbakning. Og det både til deres arrangementer og den årlige generalforsamling.

Således mødte ikke færre end 148 af foreningens 403 medlemmer op i Sæby Fritidscenters cafeteria med Lillian Christensen som generalforsamlingens dirigent.

Formanden, Karen Drastrup, lagde i sin beretning ikke skjul på, at bestyrelsen er stolt over den store opbakning, der bl.a. betyder, at Sæby-afdelingen er Nordjyllands største.

- Vores medlemmer er fra 40 år og op efter. Det er dejligt, at vi kan mødes uanset alder, sagde Karen Drastrup i sin beretning, hvor hun understregede, at bestyrelsen bestræber sig på at byde på et program, der henvender sig til alle aldre.

Det bliver også tilfældet for programmet for 2019-2020, som medlemmerne vil modtage i midten af juli måned.

Tilslutningen var stor til de fleste af de mange arrangementer i det forløbne år.

Der var i alt tale om 15 arrangementer og desuden 14 i foreningens Hyggeklubben for Ældre.

- Så vi lever op til vore navn, Aktive Kvinder, fastslog formanden, der oplyste, at Aktive Kvinder i Nordjylland skænkede 5000 kr. til både Julemærkehjemmet og Hospitalsklovnene.

Desuden har Aktive Kvinder Sæby støttet Ønskefonden – Make A Wish – med 2500 kr.

Formanden oplyste, at foreningen fra Frederikshavn Kommune har modtaget 12.000 kr. til arbejdet i Hyggeklubben for Ældre.

Edel Jensen aflagde beretning om det forløbne år i Hyggeklubben.

Klubbens arrangementer samler normalt omkring 40 deltagere.

Hyggeklubben havde i øvrigt 50 års jubilæum 1. november 2018.

Det blev fejret med maner.

Kassereren, Elsebeth Kristensen, forelagde regnskabet, der viser, at det også økonomisk går godt for Aktive Kvinder i Sæby. Elsebeth Kristensen forelagde også regnskabet for Hyggeklubben for Ældre.

Kontingentet fastsattes uændret.

Til bestyrelsen nyvalgtes Vera Sørensen i stedet for Tove Jensen, der ønskede at stoppe efter at have været aktiv i foreningen i en lang årrække.

Formanden takkede Tove Jensen for hendes store indsats i både Aktive Kvinder og Hyggeklubben og overrakte hende en gave.

Til bestyrelsen var der genvalg af Karen Drastrup, Birgit Erikstrup og Grethe Christensen.

Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Anita Petersen, mens Yrsa Østergaard genvalgtes som suppleant.

Også revisoren, Ellen Pedersen, genvalgtes.

Efter generalforsamlingen orienterede Margaretha Cedergren fra Projektgruppen Skovlyst om bestræbelserne på at få foretaget en gennemgribende renovering af Skovlyst.

Planlægningsarbejdet skrider godt frem.

Aktive Kvinder har i øvrigt støttet projektet ”Bevarelse af Skovlyst” med 5000 kr.

Generalforsamlingen startede med en let anretning med efterfølgende kaffe og kage.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...