Tdligere formand igennem syv år, Hans Ole Kalhøj blev nyvalgt til bestyrelsen for Sæby Handelsstandsforening.

SÆBY: Hans Ole Kalhøj blev sammen med tre øvrige nyvalgt til den syv mands store bestyrelse ved kampvalg på foreningens generalforsamling onsdag den 8. juni.

Der var ligeledes nyvalg til hoteldirektør på Hotel Viking, Brian Fabricius og indehaveren af Sportigan, Søren Frederiksen. Herudover var der valg til tidligere aktivitetschef i handelsstandsforeningen, fotohandler Henrik Christensen. Ud over de fire nyvalgte består bestyrelsen af Michael Christensen samt Jette Johansen og Martin Pedersen, hvor de to sidstnævnte blev valgt på sidste års generalforsamling.

Nu tidligere bestyrelsesmedlem Britta Wiberg blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, hvor formanden, Michael Christensen aflagde en fyldestgørende beretning. Her kunne han minde forsamlingen om en lang række aktiviteter som foreningen havde stået bag.

Højdepunkterne var Flying Superkids, Stig Rossen og Jørgen de Mylius, hvor torvet var proppet til bristepunktet.

Den nye julebelysning var med til at give en fantastisk stemning i hele byen op til jul.

Formanden glædede sig ligeledes over, at den nye legeplads på Lille Nytorv bliver flittigt brugt af glade børn.

- Vi har gennem et godt samarbejdet med Turisthus Nord fået markedsført Sæby som shopping og lystfisker by.

I de kommende år skal foreningen forberede markeringen af 500-års købstads jubilæum i 2024. Frederikshavn Kommune har afsat 2 millioner kroner til festligholdelse af det runde jubilæum.

Michael Christensen ærgrede sig over et stigende antal tomme butikslokaler i midtbyen og efterlyste forslag til, hvordan der kunne trækkes nye kolleger til byen.

- Glædeligvis får vi snart en udvidelse af havnen, hvilket helt sikkert giver flere kunder i butikkerne, så vi ser positivt på fremtiden, pointerede Michael Christensen.

- Vi havde glædet os til at præsentere en række aktiviteter og underholdende indslag, som vore to nye aktivitetskoordinatorer, Linette Nørgaard og Lars K. Nielsen havde planlagt til gennemførelse i forårs og sommer månederne. Det satte coronaen desværre en stopper for.

- Vi har selvfølgelig udvist samfundssind og fulgt alle retningslinjer, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre arrangementerne på torvet, sagde Michael Christensen i bestyrelsens beretning.

Efter en forhåbentlig travl sommer, konstituerer bestyrelsen sig med bl.a. formand og der skal nedsættes flere udvalg, der får hver sit ansvarsområde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...