Spar Nord kommer ud af 2018 med et resultat på 920 millioner kroner efter skat svarende til en forrentning af egenkapitalen på 10,8 procent

SÆBY: Spar Nords netop offentliggjorte årsregnskab for 2018 viser et resultat på 920 millioner kroner efter skat svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 10,8 procent.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner resultatet som tilfredsstillende, og han hæfter sig blandt andet ved, at resultatet er opnået i en tid med fortsat vanskelige markedsvilkår i form af ekstremt lave renter.

- I 2018 oplevede vi en stærk udvikling i vores kerneforretning, hvor bank- og realkreditudlån voksede med henholdsvis 6 og 5 procent drevet af en bred efterspørgsel hos vores kunder samt fortsat kundetilgang.

- Dermed vokser vi hurtigere end markedet, og det vidner om, at vi står stærkt på banen med et godt image, tilfredse kunder og konkurrencedygtige produkter, siger Lasse Nyby.

Han henviser desuden til, at Spar Nords resultat for 2018 var positivt påvirket af engangseffekter relateret til bankens andel i henholdsvis Value Invest Asset Management og BankInvest svarende til i alt cirka 230 millioner kroner.

Mens Spar Nords omkostninger i 2018 landede marginalt lavere end i 2017, steg nedskrivningerne derimod til 173 millioner kroner, hvoraf størstedelen udgøres af bankens landbrugskunder samt et nyligt tab på en af bankens erhvervskunder som følge af en svindelsag hos kunden.

Kombinationen af lave renter, beskeden samfundsvækst og hård konkurrence vil ifølge Lasse Nyby fortsætte med at sætte bankens indtjening under pres i 2019.

Samtidig peger han på, at Spar Nord er godt positioneret til at imødegå udfordringerne.

- På tværs af geografi og forretningsområder ligger vi højt placeret i målinger af omdømme og kundetilfredshed, og det bestyrker os i troen på, at vi kan fortsætte med at vinde markedsandele i 2019.

- Vi er desuden fortsat klar til at handle på oplagte muligheder for at udvikle vores forretning igennem opkøb, uddyber han.

Ved indgangen til 2019 blev Spar Nord tildelt status som ”systemisk vigtigt finansielt institut” (SIFI), og med den anerkendelse følger øgede kapitalkrav og administrative krav, men også nye forretningsmuligheder:

- Særligt når det handler om fremtidig fremskaffelse af kapital og funding, forventer vi, at SIFI-status vil være en styrke. Og så forventer vi, at vi som SIFI vil stå stærkere i konkurrencen om større erhvervskunder og offentlige kunder, lyder det fra Lasse Nyby.

På baggrund af det tilfredsstillende årsregnskab for 2018 har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen, at der udbetales et uændret udbytte på 3,50 kroner per aktie svarende til en udlodningsprocent på 47.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...