FREDERIKSHAVNS KOMMUNE: Mon ikke vi kan slå fast, at de nye måder at sortere affald på ude i hjemmene er blevet et større samtaleemne end det ustadige danske vejr?

Og hvis man lytter godt efter, er der flere kritiske borgere, som faktisk mener, at selv om affaldet bliver sorteret ude hos borgerne, ender alt skraldet alligevel i et sort hul uden sortering, når renovationsbilerne kommer forbi...

På byrådsmådet i Frederikshavn onsdag aften - under det punkt, der hedder "Spørgetid for byrådets medlemmer" - tog Christina Lykke Eriksen (SF) ordet.

- Jeg møder borgere, som siger, at når skraldebilen kommer, bliver vores sorterede husholdningsaffald alligevel blandet sammen.

Hvis det er rigtigt, mister folk jo motivationen og lysten til at sortere affaldet. Så hvad er status på affaldssorteringen, spurgte Christina Eriksen.

Er opdelt i to rum

Borgmester Birgit Hansen (S) havde fået spørgsmålet på forhånd og havde derfor haft tid til at undersøge sagen.

Hun har rettet henvendelse til Forsyningen, som har ansvaret for indsamling af husholdningsaffald.

- Den nye affaldssortering har kørt i to måneder, og som helhed er den kommet godt i gang, sagde Birgit Hansen.

Skraldebilerne er opdelt i to rum, som holder affaldet adskilt under transporten.

Det ene rum tømmes på forbrændingsanlægget i Frederikshavn, mens det andet rum tømmes på et såkaldt forbehandlingsanlæg.

140 tons

I oktober blev der frasorteret 140 tons madaffald, som senere bliver en del af naturgasnettet.

- Både renovationsarbejdere og borgere skal vænne sig til de nye måder at sortere affald på.

Men hvis man ser, hører om eller oplever, at affaldet bliver smidt i det samme rum, skal borgerne tage nummeret på bilen, hvorefter der prompte vil ske en henvendelse til den pågældende vognmand, sagde Birgit Hansen.

Vognmanden kan så forvente en bøde.

- Det er jo at gøre grin med borgerne, hvis vi beder dem om at sortere, hvorefter affaldet kommer samme sted hen, sagde Birgit Hansen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...