Det er lykkeligt, når man erklæres rask efter en kræftsygdom, men der støder ofte senfølger til.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Kræftens Bekæmpelses lokalforening inviterer mandag 11. marts til et arrangement med fokus på senfølger hos børnekræftoverlevere.

Flere og flere overlever i dag kræft, men stigningen i antallet af kræftoverlevere betyder også, at flere lever med senfølger; fysiske og/eller psykiske.

De kan vise sig når som helst.

Derfor er der behov for at sætte øget fokus på de udfordringer som kræftoverlevere oplever.

Når behandlingen er afsluttet, og man er erklæret kræftfri, forventes det ofte, at man fortsætter sit liv som hidtil. At man vender tilbage til arbejdsmarkedet, genoptager sin uddannelse eller arbejde – at alt bliver som før sygdommen.

Men det er ikke altid muligt – ikke mindst for børnekræftoverlevere.

Sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet kan have svært ved at håndtere denne gruppe af kræftoverlevere.

Lokalforeningen ønsker at synliggøre de udfordringer, som børnekræftoverlevere oplever i deres hverdag, og håber, at det kan danne afsæt for en debat om, hvordan kommuner, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner kan imødekomme senfølgeproblematikken bedst muligt.

Forhåbentligt vil der på sigt etableres beredskaber og tilbud, som tilgodeser de særlige udfordringer og behov, som især børnekræftoverlevere med senfølger oplever.

Arrangementet tager afsæt i rapporten At overleve kræft som barn har konsekvenser for resten af livet - også selv om man ikke kan se det fra Kræftens Bekæmpelse.

Rapportens forfatter Line Thoft Carlsen vil indlede aftenen med et oplæg om de erfaringer og opdagelser, som hun gjorde i arbejdet omkring børnekræftoverleveres senfølger.

Herefter vil Anneli Odgaard, som er interviewet til rapporten fortælle om, hvordan hun oplevede at komme tilbage til hverdagen.

Så er det debattid.

I debatten vil Senfølgeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, borgmester Birgit Hansen og praktiserende læge Janni Kristensen bidrage med hver deres vinkel.

Debatten styres af Michael Frederiksen fra KaSano Kommuniktation.

Arrangementet er åbent for alle, og begynder kl. 19 i Rådhuscentret i Frederikshavn.

Man skal tilmelde sig arrangementet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...