Cepos-undersøgelse sender Torslev op i top med en løfte-evne på 0,4 point

SÆBY: Skolerne i den gamle Sæby Kommune er bedre til at løfte eleverne end skolerne i Frederikshavn Kommune som helhed.

Det viser den undersøgelse, som Cepos netop har udarbejdet.

Godt 1.400 skoler landet over indgår i analysen, der ser på den såkaldte undervisningseffekt, det vil sige skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Det vil det alt andet lige være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, mens det er sværere for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser.

Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte deres elever.

I opgørelsen indgår både landets folkeskoler og privatskoler.

Samlet løfter kommunen eleverne med 0,08 point.

Men går man til Torslev vil man se, at skolen her løfter eleverne fem gange bedre - med 0,4 point efterfulgt af Hørby-Dybvad med 0,2 og Sæby privatskole med 0,2.

Det placerer skolerne blandt de 1400 med en 176-ende plads til Torslev og en 385-ende plads til Privatskolen og Hørby-Dybvad.

Sæbygårdskolen ligger i den øverste halvdel på en 505-ende plads med 0,1 point - men altså stadig højere end kommunens snit.

- Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte skoler er til at løfte deres elever. Og i vid udstrækning er der tale om, at det er de samme skoler, der år efter år formår at løfte deres elever, mens det omvendt generelt er de samme skoler, der har vanskeligere ved at magte opgaven, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS, der understreger, at der her fem år efter at folkeskolereformen blev indført, ikke er noget, der tyder på, at den har haft nogen nævneværdig effekt på undervisningseffekten.

- Det er skuffende, siger Cepos-chefen.

Se hele listen her:

https://www.cepos.dk/maalinger-projekter/kommunal-benchmarking/undervisningseffekten.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...