Kommunen har udstukket rammerne for et budget med balance mellem udgifter og indtægter, og hvor det er muligt at prioritere områder, der har brug for en særlig indsats

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommunes budget for 2020 er et budget i balance mellem udgifter og indtægter, og hvor det er muligt at prioritere områder, der har brug for en særlig indsats.

Arbejdsmarkedsområde er et af de områder, der er særligt udfordret af, at vi er en atypisk kommune set i forhold til landsgennemsnittet.

Vi har flere ældre, der forlader arbejdsmarkedet, end der går unge ind.

Flere er nedslidte af hårdt fysisk arbejde.

Dertil kommer, at lave boligpriser tiltrækker borgere med få økonomiske ressourcer.

Uddannelsesniveauet er lavt, og vi har færre jobs end før finanskrisen.

Det er alt sammen forhold, der betyder, at flere er på offentlig forsørgelse - blandt andet førtidspension i Frederikshavn Kommune end landsgennemsnittet.

Staten beregner sit bidrag ud fra landsgennemsnittet, og det giver os økonomiske udfordringer, fordi tilskuddet fra staten ikke dækker de reelle udgifter.

Det betyder, at kommunen må klare ærterne selv og næste år betyder det, at man er tvunget til at tilføre kommunale skattekroner i en størrelsesorden på 30 millioner for at få regnestykket til at gå op.

Det er der skabt plads til i budgettet.

Plads til flere

Erhvervslivet buldrer afsted, og virksomhederne har stadig brug for flere hænder.

I Frederikshavn Kommune er der nu færre på kontanthjælp end ved udgangen af 2018.

Men indsatsen skal styrkes.

Derfor investerer kommunen i den nye indsats ”Plads til flere”, der er målrettet borgere på midlertidig forsørgelse.

Her oprettes der småjobs på de kommunale arbejdspladser, for der er brug for alle – også de mennesker, der ikke kan arbejde 100 procent.

En lille arbejdsevne har også værdi, og med tiden kan nogle af de nye medarbejdere øge deres arbejdstid.

De kan måske gå over i andre jobs eller uddannelse.

Børn, unge og familier

Børnene og de unge skal have de bedst mulige betingelser for en tryg hverdag og en god skolegang.

Børne- og ungdomsområdet friholdes i 2020 for en generel besparelse efter salamimetoden.

Derudover får Børne- og Ungdomsudvalget de penge, udvalget har behov for til at drive familieområdet i 2020.

Rullende skolestart trækkes tilbage fra 2020. Pengene følger med for at dække udgifter til ekstra børnehavepladser i den forbindelse.

Der er i det nye budget afsat penge flere andre indsatser på børne- og ungeområdet – blandt andet til at bygge en ny børnehave i Frederikshavn og til vedligeholdelse af skolerne.

Der er også afsat midler til understøttende undervisning, 10. klasse inklusion og Læringslokomotiv i Ungdomsskolen.

Socialområdet

Socialudvalget har selv tidligt i budgetlægningsprocessen taget hånd om udfordringerne på området.

Således tilbageføres 5 millioner af de 10,7 millioner, som Socialudvalgets generelle besparelse udgjorde.

De øremærkede penge går til det, de er tiltænkt.

Det gælder kommunens andel af udgifterne til den værdige ældrepleje.

Psykisk sårbare

De, der kan selv, skal selv i Frederikshavn kommune.

Men de, der ikke kan selv, skal have den hjælp, der er nødvendig.

Kommunen har således afsat midler til flere indsatser for de psykisk sårbare borgere.

Der investeres i projekt ”Grøn omsorg”, hvor kommunen i samarbejde med aktører i landbruget hjælper psykisk sårbare.

Og samtidigt tilføres der midler til sundhedsområdet rettet mod sårbare unge, og til Fontænehuset fortsatte drift fra fra 2021 og årene frem.

Noget helt andet

Kommunen investerer for at passe på det, som man har, og for at udvikle faciliteter til glæde for kommunes borgere og gæster.

På Lystbådehavnene Sæby, Skagen og Ålbæk investeres der i nye velfærdsbygninger og renoveringer for at kunne tilbyde de mange gæster, der besøger kommunen, ordentlige forhold.

Der bliver også gennemført en cykelstianalyse for at kunne understøtte cyklismen på både fritids- og turismeområdet.

Der afsættes midler til renovering af kommunen vejnet, og der er afsat midler til oprensning af åer og vandløb som led i kommunens klimatilpasning.

Distriktsudvalget får ekstra 130.000 kr. om året.

Pengene skal øge mulighederne for at realisere borgernes initiativer, som kan bidrage til livet i landsbyerne.

Det lange sigt

Frederikshavn Kommune har gennem årene investeret store summer for at skabe fremgang. Investeringer, som nu giver afkast.

Det er fx investeringer i idrætsanlæg og kulturhuse – havneudvidelser og byfornyelser.

Det er investeringer i en erhvervsplaymaker, der bygger bro mellem virksomheder og skoler.

Det er investeringer i en tiltrækningsindsats – Move North, som tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, og det er investeringer i en håndholdt bosætningsindsats, der betyder, at flere flytter til kommunen, end der flytter her fra.

Overskuddet på tilflytningskontoen var på 123 i 2018.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...