Efter 55 år i militærets tjeneste skal Rolykke nu igen tjene som pensionat

SÆBY: Hvis politikerne i Frederikshavn nikker ja til et nyt lokalplanforslag, så har ejendommen Rolykke kurs mod fordums æra som hæderkronet pensionat.

Rolykke kom til verden i 1892 - bygget af skovrider Friis og var fra starten både bolig og pensionat og havde før århundredeskiftet så prominente lejere som forfatteren Gustav Wied, som med sin familie lejede sig ind i netop Rolykke fra 1894 til 1897.

Det var i øvrigt Gustav Wied, der navngav huset, Ro - der hvor han skulle skrive, og Lykke - der hvor familien var.

Efter 1897 indrettede familien Friis huset til pensionat.

Den funktion havde det frem til det danske forsvar overtog Rolykke i midten af 60’erne og indrettede kontor og hjemmeværnskontor.

Den æra er nu slut og Birgithe og Torben Jacobsen, der overtog Rolykke 18. juli ønsker at genoptage ejendommens funktion til bolig og pensionat.

Derudover ønskes mulighed for et lagerlokale til ejernes web-shop.

Men selv om det er en tilbageførsel til en funktion, ejendommen havde tidligere, så kræver det alligevel en ny lokalplan.

Ejerne har derfor udarbejdet et udkast til en ny lokalplan, som blandt andet overfører ejendommen fra landzone til byzone.

Planlægningen blev igangsat på Plan- og Miljøudvalgets møde i september.

Sammen med lokalplanudkastet har forvaltningen udarbejdet et udkast til kommuneplantillægget, som udlægger området i en ny kommuneplanramme, der kan anvendes til boliger, et antal værelser til kortvarigt ophold samt lagerrum til en web-shop.

Det er Plan- og Miljøudvalget, der er fagudvalg i denne sag og kommunaldirektøren indstiller til udvalget, at forslag til lokalplan ”Rolykke” samt forslag til Kommuneplantillæg, godkendes til senere behandling i økonomiudvalget.

Hvis der nikkes ja, skal både lokalplan og tillæg ud i en otte ugers høringsfase.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...