VORSAA: Den nu godt ét år gamle Voersaa Kajakklub, der står som initiativtager til opførelsen af et nyt klubhus på i Voersaa å-havn, kunne søndag den 2. december holde rejsegilde på et 110 m2 nyt klubhus.

Ifølge klubbens formand, Brian Mølgaard, kommer huset til at indeholde klublokale, depot til opbevaring af kajakker og et offentligt toilet. Bygningen opføres på det kommunalt ejede areal langs Østkystvejen og Voer å.

Der er arbejdet på klubhusprojektet siden i foråret. Desværre opdagede vi under udgravningsarbejdet og nedrivningen af en gammel bygning, at skrænten mod Østkystvejen skred sammen, hvorfor der med håndkraft skulle fjernes væsentlig mere jord og gamle brodele end vi regnede med, siger Brian. Sidst i august var kloak og sokkelarbejdet udført og her tre måneder senere kan vi holde rejsegilde. Vi forventer at blive færdige med bygningen inden sommer, hvor vi gerne skulle anvende vores fritid på havet med vores kajakker, oplyser formanden.

Foreningen har mødt en fantastisk opbakning fra byens borgere og erhvervsliv til projektet. Virksomheder har støttet med gratis arbejdskraft og vi har fået store rabatter på materialer hos alle leverandører, og takket være, at alt arbejdet bliver udført af omring 30 frivillige, der efter tid og håndelag har ydet en fantastisk indsats, forventer vi, at prisen på den nye bygning vil kunne holdes på cirka en halv million kroner.

Brian oplyser videre at de frivillige mange gange har oplevet, at borgere der ikke er gode håndværkere, bidrager med hjemmebag og forfriskninger, hvilket han er dem meget taknemmelig for.

Vi har foreløbig modtaget tilskud fra LAG, Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg og Nordjyske Bank samt indsamlede midler. Herudover mangler vi svar fra et par fonde. Vi forventer således ikke at få gæld i bygningen, når den står færdig, oplyser Brian Mølgaard.

Voersaa Fiskeleje, der administrerer og står for driften af såvel yder- som inderhavn, var repræsenteret af formanden Mogens Berg. Han er fuld af lovord om kajakklubbens engagement og han forventer, at der vil komme mere liv i den del af havnen, når huset står færdig og arealet ned til åen bliver forskønnet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...