Den nu godt ét år gamle Voersaa Kajakklub, der står som initiativtager til opførelsen af et nyt klubhus i Voersaa å-havn, holdt søndag 2. december rejsegilde på 110 m2 nyt klubhus.

Huset kommer til at indeholde klublokale, depot til opbevaring af kajakker og et offentligt toilet. Bygningen opføres på kommunalt ejet areal langs Østkystvejen og Voer å.

- Der er arbejdet på klubhusprojektet siden i foråret. Desværre opdagede vi under udgravning og nedrivning af en gammel bygning, at skrænten mod Østkystvejen skred sammen, så væsentlig mere jord og gamle brodele skulle fjernes håndkraft, fortæller Brian Mølgaard.

Sidst i august var kloak- og sokkelarbejde færdigt og tre måneder efter var der så rejsegilde. Bygningen er færdig inden sommeren 2019, hvor fritiden skal bruges på kajakroning.

Man har mødt stor opbakning fra byens borgere og erhvervsliv. Virksomheder har støttet med gratis arbejdskraft og leverandører har givet store rabatter på materialer. Alt arbejdet er udført af 30 frivillige, der efter tid og håndelag har ydet en kæmpe indsats, så prisen ventes at kunne holdes på en halv million kr.

De frivillige har ofte oplevet, at borgere, der ikke var gode håndværkere, bidrog med hjemmebag og forfriskninger, hvilket alle har været meget taknemmelige for.

- Vi har foreløbig modtaget tilskud fra LAG, Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg og Nordjyske Bank - samt indsamlede midler. Nu mangler vi svar fra et par fonde. Vi regner ikke med at få gæld i bygningen, når den står færdig, slutter Brian Mølgaard.

Voersaa Fiskeleje, der administrerer og står for drift af yder- og inderhavn, var repræsenteret af formand Mogens Berg. Han var fuld af lovord om kajakklubbens engagement og forventer, at der vil komme mere liv i dén del af havnen, når huset står færdig og arealet ved åen er forskønnet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...