Der er mange steder at svinge vejen, når du er på farten. Lodstorvet ligger som en hyggelig oase mellem restauranter og barer i Frederikshavn bymidte.

Her kan ses fem værker, som er en del af Poesiparken, samlet på Lodstorvet.

De fem værker er en gave fra Byfonden til Frederikshavn i anledning af Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum.

”Fiskeren” er et af fem værker, som er placeret på læskærmene på Lodstorvet. Værkerne fortæller om Frederikshavns nærhed til havet. Man kan kalde det byens DNA

Holger Drachmann (1846-1908) var dansk digter og kunstmaler. Drachmann var fiskernes ven, og de gav ham kælenavnet Store Tummel efter en episode, hvor Skagens redningsmand, Lars Kruse i 1879 var blevet indstillet til Fortjenstmedaljen efter sit virke som formand for redningsflåden – hvor han havde reddet omkring 200 mænd fra druknedøden. Men da tiden kom til at Kruse skulle modtage prisen, var den blevet sendt tilbage med skrivelsen: ”Lars Kruse var ikke nogen ’ærlig’ mand.”

I 1844 havde den dengang 15-årige Lars Kruse solgt et stykke ”Blaatræ”, hvilket var strandingsgods, og herved blev Kruse stillet for en dommer sammen med sine tre venner. Straffen for forseelsen var pisk og forseelsen gjorde, at Kruse ikke kunne modtage sin medalje mange år efter episoden.

Drachmann skrev til byfogeden og talte Kruses sag. Brevet fra 22. juni 1879 slutter: ”Hvis min blotte Opfordring i disse Linjer imidlertid skulle vise sig utilstrækkelig, da agter jeg at opbyde al min Energi og den Indflydelse jeg øver i den danske og skandinaviske Presse til Bedste for en så værdig Client, og jeg skulde da meget beklage om jeg, ved at sprede lys i denne Sag, tillige kom til at berøre mulige tilgrændsende Skygger i Hr. Byfogedens Jurisdiction og i de sociale Forhold paa Skagen”. Kruse fik sin medalje samme efterår.

Man kan kun opfordre til at benytte det gode vejr til at tage sommerens gæster med en tur forbi Lodstorvet og nyde værkerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...