Områder syd og vest for Sæby samt i Voersaa og Lyngsaa er i spil

SÆBY: Med moderniseringen af planloven er der blevet åbnet for muligheden for, at kommunerne kan udpege såkaldte udviklingsområder.

Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer.

En foreløbig screening af arealer i Frederikshavn Kommune peger på, at det hovedsagelig vil være områder i det åbne land, der kan sættes i spil som fremtidige udviklingsområder.

Det drejer sig bl.a. om områder vest og syd for Sæby, samt omkring Voerså og Lyngså.

Områderne vurderes at kunne understøtte et turisme- eller friluftsmæssigt potentiale omkring disse byer og i det åbne land.

Det ser umiddelbart ud til, at det ikke er muligt at udpege udviklingsområder i tæt tilknytning til Sæby.

Udpegningen skal indgå i kommunens planstrategi, som skal vedtages inden udgangen af 2019.

Center for Teknik og Miljø og Udvikling og Erhverv vurderer umiddelbart, at udpegning af udviklingsområder kun i begrænset omfang kan give øgede muligheder for udvikling i kommunen.

Det er dog usikkert, om udpegede udviklingsområder på længere sigt og ved kommende lovændringer kan danne udgangspunkt for øvrige udviklingstiltag.

Men nu skal udvalgte områder vest og syd for Sæby, samt omkring Voerså og Lyngså vurderes i forhold til at kunne understøtte et turisme- eller friluftsmæssigt potentiale omkring specifikke byer og i det åbne land.

Når det er sket kan man gå til fase to - og indsende ansøgning i forbindelse med næste ansøgningsrunde med henblik på at skabe rammerne for udvikling af turisme- eller friluftsmæssigt potentialerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...