Brinkhus ved Tolne var i næsten 70 år lukket militært område indtil Frederikshavns vandforsyning købte skoven og alle kan nu gå og og cykle rundt på vejene

TOLNE: To ting er anderledes her i Brinkhus end i de andre smukke kuperede naboområder Katsig Bakker og Tolne Skov, som mange kender. I Brinkhus er der ingen stier, kun asfalterede veje, og i rigtig mange af bakkerne i det kuperede terræn er der en grøn port til en opbevaringsbunker, som en gang blev brugt til at opbevare ammunition.

Vi er taget på tur med Niels-Christen Overby, der er ingeniør og planlægger i Frederikshavn Vand. Han har overblikket over området, fordi han på vegne af Vandforsyningen har ansvaret for de vandboringer, der foretages i området, og da jeg efter kort tid har mistet retningen på de snoede veje, foreslår han, at man holder øje på numrene på bunkerne. De er nemlig markeret på det kort, som står ved indkørslen til skoven. 87 såkaldte ammunitionsbunkere fik Frederikshavn Vand A/S med i købet, da de købte de cirka 100 hektarer skov og hede af Forsvaret i 2018. Ønsket var at tilføre mere vand til Tolne Vandværk, som ligger 2,5 kilometer væk. Drikkevandet fra Tolne vandværk føres videre op til Ålbæk, Hulsig og Skagen.

Jægerkorpset øver her

Siden 1951 har skovområdet været militært område, og udover at være lager for forsvarets ammunition har Jægerkorpset holdt øvelser her, og det har korpset forsat ret til at gøre med 15 øvelsesdage om året.

Op og ned går vejen og Niels-Christen Overby fortæller, at området er meget velegnet for handicappede, som for eksempel på deres crosser vil kunne nyde naturen på i alt 10 kilometer asfalterede veje.

- Det er også meget velegnet for cyklister. Men man må ikke køre i bil i området eller færdes på hest, oplyser han.

Frederikshavn Vand A/S er ikke sat i verden for at udvikle rekreative områder, så der er ingen planer om, at sætte små ruteskilte eller informationstavler op, som vi kender det fra andre skove. Der er heller ingen skilte til Brinkhus ude på hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring. Kun et skilt med husnumre. Adressen er Frederikshavnsvej 680, og man drejer fra cirka 500 før/efter vejen ind til Tolne.

Naturpark Tolne

Der er dog planer for Brinkhusområdet. Det er den allersydligste del af Naturpark Tolne, som er et projekt i Hjørring Kommune. I projektbeskrivelsen for området Brinkhus i Naturpark Tolne står der: Der søges tilskud fra fonde til at lave et hegn rundt om hele arealet og færiste i adgangsvejene. Der udsættes vilde heste og køer til helårsgræsning med lavt græsningstryk. Der sættes hegn omkring hele arealet, så der kan laves selvforvaltende naturpleje. Efter aftale med lodsejer skal den eksisterende nåleskov (30 ha) i Brinkhus konverteres til lysåben natur eller blandet løvskov.

I disse måneder er man i fuld gang med at bore efter vand. Og ikke alle steder med succes.

- Prøv at smage, siger Niels-Christen Overby, da vi stopper ved en af prøveboringerne, som ligger få meter fra en lille å

Vandet smager af salt. Sådan bliver de indimellem overrasket, fordi der jo er ferskvand i åen lidt længere nede ad bakken.

Der er dog vand nok i undergrunden andre steder og af en fin kvalitet. I alt skal der etableres 5-8 boringer, og vandledninger ligger på parat på pladsen til at blive gravet ned. Planen er, at skagboerne skal have vand i hanerne fra Brinkhus til foråret 2020.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...