Stort borgermøde for alle interesserede

STIDSHOLT: Vil du spise sammen med os...?

Tirsdag 18. september inviterer Landsbyklyngen Østkystens Guld til borgermøde på Stidsholt Ungdomsskole.

Rigtig mange borgere i Voerså - Lyngså - Præstbro - Mølholt - Ørtoft - Stidsholt samt omegn har i foråret deltaget i en borgerundersøgelse.

- Nu foreligger resultatet, og det vil vi super gerne præsentere for jer, siger Søren Holm Kristensen, som sidder for bordenden i Styregruppen bag Østkystens Guld.

Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit Hansen er også spændt på resultatet, og hun har derfor lovet at komme og byde velkommen til aftenens møde på Stidsholt Ungdomsskole.

Alle de mange besvarelser af borgerundersøgelsen er samlet i en rapport og danner nu overblik over borgernes ønsker og behov i Landsbyklyngen Østkystens Guld. Mange besvarelser bevæger sig samme vej og andre stikker i forskellige retninger. Men alle indkomne forslag og ønsker, er brugbare i forhold til det fortsatte arbejde.

Undersøgelsen er en del af den kortlægning, der skal laves forud for den udviklingsplan, der skal være med til at løfte klyngens 6 landsbyer, hver for sig og sammen.

- Borgernes syn på vores lokalområde er vigtigt, når der skal skabes et samlet og autentisk billede af området. De folk som bor her ved bedst.! De besidder en enorm viden om det område vi lever i, og det er vigtig viden for det fortsatte arbejde, når der skal arbejdes på at udvikle hele landsbyklyngen. Derfor glæder vi os til at fortælle om resultaterne af brugerundersøgelsen siger styregruppens repræsentanter Trine Høiien Østergaard og Allan Eckhardt samstemmende

Hans Meldgaard holder oplæg. Og han kommer ind på den manglende mulighed for indkøb i området. Han vil inspirere og udfordre i forhold til, om det er muligt... og evt. hvordan det kan være muligt.?

Der er ikke bare tænkt på aftensmad til hele familien. Der er også tænkt på underholdning for børnene. Spejderne Knud Søhane, Voerså har lovet at være med og sørge for, at der sker noget spændende for børnene, hvis de får brug for en pause fra at høre de voksne snakke, men vi håber på en bred opbakning fra alle aldre, da alles mening er vigtig, siger Trine Høiien Østergaard.

Der er lagt op til en spændende aften, hvor meninger skal veksles og folkene bag landsbyklyngen Østkystens Guld opfordrer alle til at deltage og til at tage naboer og venner med til mødet.

Der er tilmelding pga. at der serveres aftensmad.

Tilmelding kan ske via mail: oestkystensguld@gmail.com - eller på telefon: 2210 6712, 42 13 49 29, 30 59 79 53

Og alle borgere i hele området og andre interesserede er velkomne...

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...