Der bliver inviteret til Åbent Hus i logens lokaler i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: For 200 år siden, den 26. april 1819, blev Odd Fellow Ordenen i sin nuværende form stiftet i Baltimore, USA af en engelsk emigrant Thomas Wildey.

Dermed startede en verdensomspændende organisation.

Odd Fellow Ordenen i Danmark har i dag cirka 12.500 medlemmer. Den første danske loge blev institueret i 1878 i København.

Stiftelsesdagen den 26. april vil blive markeret ved, at alle danske loger - 94 søsterloger og 110 broderloger - holder åbent hus, hvor interesserede kan få mulighed for at besøge en ordensbygning og se og høre om det ordensliv, der udfolder sig her.

Både lokalt og på landsplan vil der tillige på dagen blive doneret beløb til forskellige humanitære formål. Det drejer sig om flere millioner.

I logebygningen i Frederikshavn, hvor der hører fire loger hjemme, 2 søsterloger og 2 broderloger, vil der på dagen blive doneret et beløb på 36.000 kroner til forskellige humanitære formål.

I Ordensbygningen på F. Übersaxvej 2 i Frederikshavn afholder de fire loger Nr. 64 Julius Meyer, nr. 102 Ora Plana, nr. 54 Gry og nr. 96 Terebinte således ”Åbent Hus” fredag 26. april klokken 16-18, hvor der serveres kaffe/the og småkager.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne til at kigge ind og få en snak om Odd Fellow logerne.

Ved festlogen om aftenen for Odd Fellow Ordenens medlemmer, vil der blive doneret følgende pengegaver til:

16.000 til ”Barnets blå hus”.

16.000 til ”Lykkeliga” - håndbold for handicappede børn.

4.000 til sorggruppe for børn, der har mistet forældre til kræft.

Ordenens formål:

Formålet med ordenen i sin nuværende form er at belære medlemmerne om grundprincipperne for venskab, næstekærlighed og sandhed.

Tilegnelsen af disse grundprincipper er værdifulde at have med sig, når man indgår i et samvær med andre. Det gælder samværet med familie, naboer, i foreningslivet og på arbejdspladsen.

Ordenen er ikke som sådan en humanitær organisation, men et etisk humanistisk samfund, hvor medlemmer i konsekvens af deres løfter yder en humanitær indsats over for deres medmennesker, der er hårdt trængt i dagligdagen - blandt andet syge, ældre, børn og ensomme.

Således et indre etisk formål og et ydre humanitært sigte. Ordenens symbol, de tre kædeled, som symboliserer Venskab, Kærlighed og Sandhed giver god mening. Der står handling bag ordene. Som ordensmedlem får man tillige adgang til et stort netværk af søstre og brødre, der ikke er begrænset af brancher, status, religion eller politik. Dette nære fællesskab omkring logelivet giver ofte grobund for livsvarige venskaber.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...