Peter Falck Sørensen indsættes med virkning fra 15. december

VOLSTRUP: Efter otte års ansættelse, først i Volstrup kirke og senere også i Understed og Karup kirker, har sognepræst Kate Hyldgaard funden tiden moden til at gå på pension. Menighedsrådet har i hendes sted ansat cand.theol. Peter Falck Overgaard Sørensen som ny sognepræst i de tre kirkesogne.

Peter Falck Sørensen bor i dag i Viborg, hvor han også er født for 47 år siden.

Helt fra 10-års alderen har Peter haft forskellige fysisk betonede job og i de seneste 20 år har han været handicaphjælper, ikke kun i Viborg, men også i Liverpool, hvilket har været med til at give ham et internationalt udsyn og et bredt kendskab til arbejdsmarkedet.

Den nye præsts interesse for teologien begyndte allerede som barn og har siden vokset sig større og større.

- Vel fordi jeg stillede den slags spørgsmål, som børn nu gør: Hvorfor er jeg mig og ikke dig? Hvorfor er jeg her og ikke der? Hvor ender verden og hvornår begyndte den?

- Sidenhen arvede jeg Søren Kierkegaards samlede værker fra min morfar (der er født i Ugilt). Kirkegaards tanker fik en vældig stor betydning for mine studier på Århus Universitet, idet religionsfilosofien blev mit speciale, fortæller Peter Falck Sørensen.

Selv om Peter Falck Sørensen er blevet kaldet til sit første embede som sognepræst, manglede han endnu en afgørende forudsætning for at kunne træde op på prædikestolen som rigtig præst i Volstrup, Understed og Karup Kirker, nemlig ordinationen eller præstevielsen, som den også kaldes. Ordinationen blev den 5. december ledet af biskop Henning Toft Bro i Budolfi Kirke i Aalborg.

Så det bliver en dugfrisk præst menighederne kan glæde sig til at stifte bekendtskab med, når Peter Falck Sørensen den 15. december formelt indtræder i embedet.

Af praktiske årsager foregik indsættelsen dog allerede fra Understed Kirke i søndags 8. december.

Og forventningens glæde er mindst lige så stor hos præsten, der spændt ser frem til en hektisk start, idet han udover at skulle forestå gudstjenesterne 3. søndag i advent, hvor han indsættes, men også 4. søndag i advent samt alle julegudstjenesterne.

Selv om Peter Falck Sørensen ikke har den store tilknytning til Vendsyssel eller lokalområdet, har han lært at holde af vendelboernes på én gang sindige og ligefremme væremåde.

- Under ansættelsesprocessen havde jeg en fortrinlig kommunikation med dem, der havde med stillingsbesættelsen at gøre, hvor vi kunne få det hele til at gå op i en højre enhed, oplyser Peter Falck Sørensen.

Der skal ikke forventes epokegørende ændringer, da han netop har søgt stillingen fordi han finder alt er i sin orden.

- Jeg vil tilstræbe at mine prædikener forholder sig til hverdagen og dagligdagens fænomener.

Den bredt favnende præst vil søge at alle synspunkter indrømmes en plads, og han vil vægte etablering og opretholdelse af gode kontakter lokalt.

Da den nye sognepræst er single og uden børn vil han sikkert få god plads i privaten, da der til embedet hører en velindrettet 173 m2 stor bolig på Hans Dyres Vej.

I fritiden har Peter Falck Sørensen altid dyrket motion i form af fodbold, badminton og fitness.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...