En tur med Nordjyske Jernbaner kan bliver mere farverig og mere biodivers, når BaneDanmark går all in med naturplejen

KOMMUNEN: Der skal være mere vild natur langs de skinner Nordjyske Jernbaner og DSB kører på.

I naturen langs banen findes unikke biodiversitetsmiljøer, hvor der lever flere sjældne arter end andre steder i landet. Ofte er der tale om nøjsomme arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter.

De trives derfor ved et baneterræn. Og fordi der ikke er noget tæt plantelag til at skygge og til at køle luften ved jordoverfladen, stiger temperaturen.

- Nedlagte sporarealer med grus og skærver udgør derfor mikroklimaer, der gør, at arter, som tolererer tørke og varme, trives rigtig godt, siger Randi Skogstad, der er direktør for Infrastruktur i Banedanmark.

- Det er vigtigt at arbejde med biodiversitet, for når der bliver skabt bedre sammenhæng mellem naturområderne, og der afsættes mere plads til ny natur, og når vi plejer og genopretter ødelagte naturområder, er det muligt at vende den negative udvikling, hvor flere og flere arter ellers er i fare for at uddø.”

Det arbejde er vigtigt, for den vilde natur er presset, arterne har færre levesteder og flere arter uddør med store konsekvenser for den resterende natur.

For at styrke biodiversiteten yderligere er Banedanmark lige nu i gang med at lave en biodiversitetsanalyse, der vil munde ud i en række konkrete initiativer for at styrke den vilde natur langs banen.

- Der er rigtig mange arter, som vi er nødt til at prioritere beskyttelsen af, for hvis de forsvinder, så er det for altid. Så kommer de ikke tilbage.

- Det kan være sjældne dyrearter som humlebillen, dværgblåfugl og seglgræshoppen, der alle lever langs jernbanen, men ikke særlig mange andre steder, siger biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen, der er museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...