Arenfeldt åbner mulighed for at forlænge lejemål med yderligere et år

SÆBY: Frederikshavn Sæby Autosport havde onsdag 6. februar inviteret til klubaften.

Ud over omkring 100 af klubbens medlemmer var der mødt et halvt hundrede andre interessenter og byrådspolitikere op.

Aftenens tema var ikke denne gang om løbsreglement, tuning af motor og dækvalg, men noget langt vigtigere, nemlig klubbens eksistensgrundlag.

Der er nu under to år til, at klubben ikke længere kan benytte Ørnedalsbanen, som ejeren Hans Arenfeldt ikke ønsker at forlænge lejemålet på.

Selv om Arenfeldt ikke var til stede, så blev han i mødets sidste minutter pludselig hovedperson, da klubbens speaker Daniel Zefier kom med breaking news i form af en SMS besked fra Hans Arenfeldt, der skrev at han var villig til at forlænge lejemålet med ét år under forudsætning af, at der vil blive lavet et konkret projekt.

Der var således åbnet en ”kattelem” for en løsning, som borgmester Birgit Hansen straks var med på at få afprøvet og som hun lovede at tage handling på ved at invitere alle involverede parter til et afklarende møde.

Forinden havde klubbens nyvalgte formand, Camilla Hegelund Andersen budt velkommen og takkede for det store fremmøde i Nordjysk VVS lokaler på Skovalleen i Sæby.

To af klubbens koryfæer Aksel Christensen og Aage Gøgsig, der i mange år har været henholdsvis formand og speaker for FSAS, indledte med at fortælle deres ”livshistorier” i klubbens tjeneste.

Med deres lune tilgang kunne de med glød og varme fortælle om de ikke altid gode gamle dage.

Bl.a. da klubben først i 1990 på baggrund af et underskud på stadioncross på over 200.000 kroner måtte dele sig op i tre klubber med speedway, MC cross og auto sport med folkerace.

De fremhævede samstemmende, at deres største glæde ved de mange år på banen var at opleve de 14-18-årige med benzin i blodet, som her udlevede deres drømme om at sidde bag rattet og få afreageret på en lukket bane under betryggende forhold.

To af klubbens noget yngre medlemmer, Mads ”Panik” Skov Pedersen og Daniel Zefier fortalte om deres glæde ved at have deres daglige gang i klubben, som de er kommet i – ja, siden de har kunnet gå – kærligheden og passionen til motorsporten kom tydelig til udtryk og de kunne ikke fatte hvis banen snart måtte lukke.

Tidligere formand Kurt Nielsen oplyste, at han for tre år siden, da det blev kendt, at lejemålet ikke blev forlænget, havde helliget sig opgaven at finde en mulighed for at blive på Ørnedalen og sideløbende undersøge, hvilke mulige alternative placeringer der kunne findes.

Han og arbejdsgruppen fik stor hjælp af Kommunen, som sørgede for, at Niras lavede en screening af hele Østvendsyssel for arealer til baneanlæg.

Af de 24 skitserede var der 13 der muligvis var realistiske.

Efter at have kontaktet samtlige lodsejere måtte Kurt Nielsen konstatere, at ingen var interesseret i at sælge.

Formand for Sæby Erhvervsforening, Kim Müller havde en mere forretningsmæssig tilgang til de banemæssige udfordringer.

Sammen med handels- og turistorganisationerne havde de fået udarbejdet en økonomisk beregning for banen og klubbernes betydning for byen.

Med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter bliver der hvert år genereret for omkring 3 millioner kroner, penge som efter Kim Müllers mening byen ikke har råd til at sige nej til.

- Der bliver stadig større fokus på, hvad vi skal foretage os efter kl. 16.00 og når tilflyttere skal vælge deres fremtidige bolig, har et varieret fritidstilbud stor betydning for valg af by.

- Heldigvis ser vi en fin udviklet på området, så derfor er det dobbelt ærgerligt, hvis der ikke længere bliver et tilbud til de motorsportsinteresserede, sagde Kim Müller, som derpå gennemgik en række løsningsforslag, som han desværre uden resultat havde præsenteret for Arenfeldt.

Borgmester Birgit Hansen anerkendte fuldt ud Ørnedalsbanens menneskelige, sportslige og økonomiske virkninger.

- Men vi må konstatere, at ejeren er i sin gode ret til at disponere over sin egen jord, da ejendomsretten som bekendt er ukrænkelig, sagde Birgit Hansen.

Hun måtte også konstatere, at det nu er ved at være alvor.

Sandet i timeglasset er ved at løbe ud.

- Og der er politisk ingen opbakning til at foretage ekspropriation til fritidsformål slog Birgit Hansen fast.

Anders Broholm (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget ville heller ikke ekspropriere arealerne og håbede, at med den stigende offentlige omtale af banens fremtidsudsigter vil dukke andre løsningsmuligheder op fra andre, der i dag ikke har været inddraget.

Mange har de seneste tre år ydet en kæmpe indsat og vendt hver en sten for at finde en langsigtet løsning for motorsportens fremtid i Kommunen, men hidtil uden brugbare resultater.

Det er Hans Arenfeldt der sidder med nøglen og med hans SMS udspil, har han vist vilje til dialog og at der måske er en lille kattelem for at banen kan bestå.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...