SÆBY: De fire rådgivningsvirksomheder LandboNord, LMO og SAGRO LandboSyd, præsenterer i begyndelsen af februar de første regnskabstal for 2018 samt en aktuel prognos+e for 2019 - på grundlag af et stort solidt datamateriale

Resultaterne vidner om et tumultarisk 2018 i landbruget, hvor evnen til at håndtere udfordringer som tørke og beregne afregningspriser, har været afgørende for bundlinjen. Det viser nye tal fra over 400 regnskaber, hvor gruppen af landmænd, der har udvist stabil dygtighed, er kommet fornuftigt gennem året.

Forud for de store økonomi-årsmøder er rådgivningsvirksomhederne gået sammen om at analysere 400 regnskaber for sidste år. De økonomiske resultater viser en stor spredning både hos mælkeproducenter, svineproducenter og planteavlere.

- Det er beundringsværdigt at se, hvordan flere af landbrugene har kunnet levere stabile økonomiske resultater på trods af de udfordringer, som 2018 har budt på. Vi ser desværre også landbrug, hvor produktionsresultaterne gør, at de økonomiske resultater er negative, siger afdelingsleder for SAGRO, Økonomi & Strategi, Carsten Ladegaard Jakobsen.

Dygtighed betaler sig

En af de driftsgrene, som blev hårdt ramt i 2018, er svineproducenterne.

Her gav et fald i noteringen på 1,8 kr./kg røde tal på bundlinjen. Generelt er omkostninger til eksempelvis løn, vedligehold mm. på et uændret niveau i forhold til 2017. Netop omkostningsstyring er en disciplin, som den enkelte landmand er blevet langt bedre til de senere år, hvilket også var nødvendigt. I regnskaberne holder de sig inden for skiven, med stigninger på 2-3 % på energi, vedligeholdelse og løn.

De bedste i den gruppe af svineproducenter har generelt høj effektivitet, og de opnår en bedre pris på grisen. Det viser, at på trods af hårde tider, betaler dygtighed sig igen, siger afdelingsleder i LandboSyd, Anders Peter Frederiksen.

Store regionale forskelle

Resultaterne hos mælkeproducenterne har også stukket i flere retninger.

Her har specielt tørken givet store regionale forskelle. En gennemsnitlig stigning på 200.000 kroner på kapacitetsomkostninger skyldes blandt andet stigende energipriser og vandingsbehov.

Det har krævet sin landmand at ligge stabilt i 2018.

- Regnskaberne stammer fra hele Jylland, og her kan vi se, at de regionale forskelle præger variationen bag tallene. Men virkeligheden er, at den bedste fjerdedel har en højere ydelse målt pr. ko, højere udbytte i marken og højere dækningsbidrag. Det opnår de trods lavere kapacitetsomkostninger, siger Anne-Mette Søndergaard, som chefkonsulent for Strategi & Virksomhedsøkonomi i LandboNord.

Økologernes regnskaber er også ramt af tørken, men i særdeleshed også af en mælkepris, der er faldet 20 øre i forhold til 2017. Målt pr. ko kommer de konventionelle og økologerne ud med omkring samme resultat. Som for de konventionelle, således gælder det også for økologerne, at de bedste har en højere ydelse, højere dækningsbidrag og lavere omkostninger.

Produktionspris på korn steg

Hos planteavlerne har omkostningsniveauet pr. ha. været stabilt, men på grund af de lave udbytter, stiger fremstillingsprisen pr. kg korn.

- I et år som 2018 må man ikke alene fokusere på produktionsprisen, da bundlinjen udgøres af flere elementer, hvilket i øvrigt gælder på alle produktionsgrene, siger afdelingsleder for LMO Business, Dyk nærmere ned i tallene

De mange regnskabstal præsenteres på de respektive rådgivningshuses økonomikonferencer - og i Østervrå torsdag den 7. februar kl. 13,

Nærmere information om møderne kan findes på de enkelte rådgivningsvirksomheders hjemmesider.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...