Region Nordjylland og Aalborg Kommune har indgået kontrakt på levering af 3 brintbusser samt opførelse af brintproduktions- og tankanlæg, der som landets første bliver klar til drift i oktober 2019.

NORDJYLLAND: Nordjylland tager hul på 2019 ved at sætte handling bag et grønt nytårsforsæt om at styrke det regionale arbejde for klimaforbedringer og nedbringelse af CO2-udledning.

Region Nordjylland har således sammen med Aalborg kommune indgået en kontrakt på levering af 3 brintbusser, der fra oktober 2019 skal indsættes på udvalgte bybusruter i Aalborg og regionalbusruter i Nordjylland.

Indsættelsen af de nye brintbusser er støttet af EU med 12 mio. kr. gennem det europæiske projekt 3EMOTION til fremme af brintteknologi i offentlig transport.

Busserne koster godt fem millioner kr. stykket, men derudover er der også skrevet kontrakt med et dansk firma om levering af et tank- og elektrolyseanlæg, der kan forsyne busserne med brint fra et garageanlæg i Aalborg Øst.

Brinten fremstilles ved el, der hovedsagligt kommer som overskud fra vindmølleproduktion, så klimaregnskabet er CO2-neutralt.

Forsøget er treårigt og støttes af EU-projektet 3Emotion. Hvad der skal ske derefter er uvist.

Formentlig bliver det op til de lokale aktører at beslutte, om brintteknologien skal fastholdes, og om den skal udbygges.

Men kun at køre med brintbusser på de nordjyske veje er ikke sandsynligt.

Fremtidens kollektive busdrift i Nordjylland vil formentlig blive skruet sammen af busser, der benytter forskellige drivmidler, herunder også biogas.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...