KOMMUNEN: Efter næsten 100 år som omdrejningspunkt for frederikshavner-børnenes læring lukkede Ørnevejens Skole porten for sidste gang i 2012.

Skolen fik lov til at stå tom frem til efteråret 2016, hvor Frederikshavn Boligforening erhvervede den tomme midtbyskole for at indrette 35 lejligheder i den oprindelige skolebygning samt 20 lejligheder i et nyt punkthus i fem etager ud mod Ørnevej.

Siden 2018 har der været arbejdet intenst på at omdanne skolen efter den nye formål og der er slet ingen tvilv om, at de nye brugerne vil få lejemål, der emmer af en aktiv fortid for den frederikshavnske midtby-ungdom.

Vi har fået arkivleder Erik S. Christensen på Kystmuseet, der selv har gået på Ørnevejens Skole, til at kigge i arkiverne - og her er lidt fra skolens mangeårige og rigt facetterede liv.

Vi giver ordet til Erik S. Christensen:

Ørnevejens skole er tegnet af ”Den Jyske Sygehusarkitekt” Constantin Hansen fra Vejle og opført af den lokale murermester C. Lauersen.

Lauersen er kendt for sine mange markante bygninger i Frederikshavn som Store Rosenborg, Danmarksgade 65, Søndergade 21 og Højbo på Understedvej - for blot at nævne nogle.

Constantin Hansen tegnede også det oprindelige sygehus i Frederikshavn, Schous ejendom i Havnegade 10 og Brødrene Houmøllers administrationsbygning i Søndergade.

Ørnevejens skole var dengang en af de mest moderne købstadsskoler i landet. Indrettet med alle de faglokaler, som skolelovgivningen af 1903 forlangte.

Frederikshavn købstad havde først fået sin første skolebygning i Kirkegade i 1894.

Bygningen viste sig hurtigt at være for lille til en befolkningsstigning på ikke mindre end 400 procent mellem 1870 og første verdenskrig.

Samtidigt skulle der også en nytænkning af skolevæsenet til. Frederikshavn var blevet en by med arbejdspladser der krævede at eleverne kunne leve op til de krav industrialiseringen af Danmark forlangte.

Først med Ørnevejens skole fik kommuneskolen en mulighed for at hamle op med den private undervisning, som 40 procent af byens børn fulgte.

Kommuneskolen levede først op til kravene til videregående uddannelser efter købet af den private borger og realskole i Skolegade i 1915.

Med den nye skole var et så meningen, at den gamle kommuneskole i Kirkegade skulle lukkes.

Men stigningen i antallet af skolesøgende børn synes ingen ende at tage og den gamle skole lukkedes først i forbindelse med tyskernes overtagelse af skolens bygninger i 1940.

Inden da havde skolen dog været kastet ud i sin første krise.

Allerede før åbningen af den nye skole var der panik om skolen.

Første verdenskrig var begyndt og der skulle skaffes plads til 250 soldater fra et kompagni af sikringsstyrken, som skulle beskytte Frederikshavn havn.

Soldaterne skulle indkvarteres privat, hvilket var en stor omkostning for husejerne i byen og de protesterede og på et protestmøde forlangte de den nye skole omdannet til kasserne.

Men den senere folkevalgte borgmester Elius Andersen fik landet et kompromis, som gjorde at det blev den gamle skole, som blev omdannet til kasserne og både grundskolens, mellemskolens og realskolens eleverne blev proppet ind i de nye lokaler. Først i 1924 blev undervisningen i Kirkegade genoptaget efter at skolen også havde været anvendt som bolig for de mange husvilde, der søgte mod byen under krigen.

I 1918 ramtes byen og skolen af Den Spanske Syge og eleverne blev sendt hjem mens pandemien hærgede.

Op mod halvdelen af byens befolkning var ramt af den voldsomme influenza og eleverne måtte modtage fjernundervisning, hvor de raske lærere uddelte opgaver fra skolens legeplads.Ved den tyske besættelse af Danmark i 1940 okkuperede de tyske tropper også byens skoler.

Ørnevejens skole blev dog hurtigt tilbageleveret og tyskerne beholdt kun et kælderlokale, som de anvendte som feltpostkontor.

Men okkupationen af skolen betød endnu en gang, at eleverne måtte rykke sammen og undervisningen foregik i hold.

Ved afslutningen af besættelsen inddrog modstandsbevægelsen skolen et stykke tid, hvor skolen blev anvendt som indkvartering for mistænkte landssvigere.

I slutningen af 60’erne tegnede den Kgl. Bygningsinspektør Leopold Teschel den nye fagfløj med aula og Roald Nordkap tegnede den nye fløj mod Ørnevej i 70’erne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...