Der skal rykkes sammen i bussen og turistkontoret bør flyttes til centrum

SÆBY: Ved dialogmødet om fremtidens detailhandel i Sæby var der blandt de handlende er enige om, at der skal rykkes sammen i bussen og at turistkontoret bør flyttes til centrum.

Dialogmødet blev holdt af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Sæby Handelsstandsforening og Turisthus Nord.

36 engagerede deltagere var mødt op på Hotel Viking for at give deres besyv til hvordan handlen i centrum og på havnen skal udvikle sig.

Efter borgmester Birgit S. Hansens velkomst, fremlagde Kristian Bransager fra COWI resultaterne af detailhandelsanalysen og turistdirektør René Zeeberg præsenterede herefter den nye målgruppeanalyse.

På baggrund af analysen kom Kristian Bransager med flere opfordringer, som at få skabt en fælles vision og derefter lave en handleplan.

Han nævnte eksempler på byer, som havde skabt et fælles forum med deltagelse af de handlende, grundejerne, turistorganisationen og kommunen.

Mere specifik nævnte han ansættelse af bymæglere, bedre åbningstider, det at skabe aktiviteter i tomme butikslokaler, støtte iværksættere og gøre det lettere at komme frem og tilbage mellem havn og centrum blandt andet ved at stille el-løbehjul til rådighed.

René Zeeberg præsenterede på baggrund af Turisthusets undersøgelse en række interessante tal på, hvor mange og hvilke typer turister der besøger og bor i området og hvad de lægger vægt på, når de besøger Sæby.

Gennem interessetilkendegivelser på facebook ved vi nu at mountainbike og lystfiskeri er det, der klikker mest hos potentielle turister..

Derfor er der nu iværksat en målrettet markedsføring med overskriften ”I Sæby sker der ikke alverden” - hvis ikke du kører på MTB eller fisker med stang”.

Efter kaffepausen blev bolden givet op til en dialog om udviklingen af fremtidens detailhandel i Sæby.

Og der blev vitterligt kastet mange bolde op.

Et gennemgående tema var forslag til, hvordan bymidten kunne styrkes og hvad kommunen kan bidrage med.

For at koncentrere handlen var der almindelig enighed om, at man hellere så, at de yderste dele af byens handelsområder ændrede status til beboelse.

Kommunen blev opfordret til at placere fremtidige servicefaciliteter tættere på centrum.

Her og nu er det store ønske at få flyttet turistkontoret tilbage til centrum.

Det kunne være en mulighed at åbne op til Pindborggade og lave legeplads og fitness tæt på Torvet.

Der var accept af, at pulje en fælles markedsføringsindsats, hvor kommunen kunne bistå med at få udarbejdet en fælles PR-strategi.

En anden flig berørte muligheden af at understøtte hinandens initiativer.

De små ledige forretningslokaler er oplagte til iværksættere, gerne med kvalitetsprodukter.

Efter debatten var der en række borgere, der meldte sig under fanerne til at tage boldene ned og undersøge mulighederne for at få forslagene ført ud i livet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...