Sct. Georgs Gildet i Sæby har afholdt det årlige Gildeting, dog med et halvt års forsinkelse grundet corona.

Det var et usædvanligt gildeting med håndsprit, stor afstand, ingen kram eller håndtryk og mad, som blev serveret i portionsanretninger. Drikkevarerne medbragte man hver især hjemmefra. Så alle hensyn og forbehold var taget for at afholde et godt og trygt gildeting.

-Det blev besluttet, af praktiske grunde, at den nuværende ledelse bliver siddende indtil foråret 2021, hvor Sct. Georgs Gilderne håber på, at kunne afholde normalt gildeting, udtaler Gildekansler Annelise Seider.

Ledelsen består af Gildemester Marian Arenfeldt, Gildeskatmester Ruth Jensen, Gildekansler Annelise Seider, Gildets internationale medarbejder Elisabeth Egebæk og Gildets uddannelses medarbejder Bente Maagaard samt en dørherold Inger Åkjær og en flagherold Erik Nyholm.

Dagens jubilar, Bente Maagaard, som har været medlem af Sct. Georgs Gildet i 50 år, fik i den anledning overrakt 50 års gildenål fra Landsgildet. Nålen blev overrakt af distriktets skatmester, Erik Nyholm, som også overbragte en hilsen fra distriktet.

Gildemester Marian Arenfeldt takkede Bente for de 50 år og overrakte en gave fra Gildet, mens Gildets skatmester Ruth Jensen overrakte en buket fra Gildet.

Gildet i Sæby har 25 medlemmer og er en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Gildet i Sæby er opdelt i 3 grupper, der holder egne møde en gang om måneden. Desuden holder de fællesmøde den 3. tirsdag i måneden. Herudover arbejder de på tværs af grupperne i forskellige laug, internationalt laug, der blandt andet tager sig af fredslyset, der afleveres i både kirker og på skoler. Gildet har også et tæppelaug, der laver tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro og hækler kludetæpper til hjemløse.

Gildet tilbyder også en travegruppe, som traver en søndag om måneden, samt har en årlig udflugt, en eller flere dage, i Danmark eller udlandet. Herudover nedsætter de laug efter behov.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er et mødested og fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet, Spejderidéen for voksne. De arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling, støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver både nationalt og internationalt. De er ikke en loge, men en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...