Kommunen med i kæmpe national satsning

KOMMUNEN: Udviklingscentret Kulturprinsen i Viborg har fået 25 millioner fra Nordea-fonden til at bringe de yngste tættere på kulturen og til at forske i, hvad mødet med kunst og kultur i hverdagen betyder for børnene og for deres dannelse.

Frederikshavn Kommune er smamen med 17 af landets øvrige kommuner med i projekt ’LegeKunst’, der over de næste fire år vil engagere 20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave, over 1.000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8.000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere og op til 50 kulturinstitutioner.

I ’LegeKunst’ vil dagplejere, pædagoger i vuggestue og børnehave, forskere og pædagoguddannelser arbejde sammen om at fremme de yngste børns leg og kreativitet.

- Verden ser så anderledes ud for børn end for os voksne. Med nysgerrighed, sansning, leg og mod til at fejle og prøve igen - præcis sådan er barnets tilgang til verden. Med ’LegeKunst’ vil vi vise, på hvilke måder kunst- og kulturaktiviteter i nye, tværfaglige samarbejder kan gøre en ganske særlig forskel i hverdagen sammen med de alleryngste børn i dagpleje, vuggestue og børnehave, fortæller Ulla Voss Gjesing, Centerchef ved Kulturprinsen, der glæder sig over Nordea-fondens store støtte til ’LegeKunst’.

Engang var kunst tit flødeskum på lagkagen - kunstneren kom med sin rygsæk fuld af spændende idéer og aktiviteter, og alle var med og havde en herlig oplevelse, men rygsækken forlod institutionen, sammen med kunstneren - og hverdagen fortsatte, som den plejede.

Nu skal kunst og kultur blive til rugbrød i hverdagen.

’LegeKunst’ bringer også kunstneren og rygsækken ind, men sikrer, at rygsækken med alle dens spændende idéer og aktiviteter bliver i hverdagen, forandrer dagligdagen og lever videre gennem pædagogernes og børnenes fornyede engagement og legende tilgang.

- Kulturprinsen glæder sig til med ’LegeKunst’ at imødekomme den brede efterspørgsel fra pædagogernes side efter nye kompetencer til, hvordan de kan åbne for samskabende og kulturelle aktiviteter sammen med børnene. Samtidig kan vi med en praksisnær forskningsdel i ’LegeKunst’ formidle viden om, hvordan et samarbejde mellem kunstner, pædagog og forsker kan være rammesættende for børns leg, trivsel og dannelse, uddyber Ulla Voss Gjesing.

Børnene kommer f.eks. til at opleve en billedkunstner, der inviteres ind en dag om ugen over en længere periode.

- Sammen med pædagogerne skal børnene f.eks. lege med vandfarver - og alle får nye oplevelser, når de skiftes til at følge hinandens idéer og gå på jagt efter magien i vand og farver.

- Eller når en række legestuer med dagplejere og deres børn møder en skuespiller, der sætter fantasien og historiefortællinger i gang. Samtidig sættes aktiviteterne under lup af en forsker, der undersøger, hvad der sker i disse møder, og hvordan vi kan blive endnu bedre til at følge børnenes spor og til at se tegn på dannelse.

500 mio. kroner årligt til det gode liv

Nordea-fonden uddeler hvert år 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I årene 2019-2021 har Nordea-fonden valgt at sætte netop de 0-6 årige i centrum for uddelingerne under fokusområdet ’Flere børn der blomstrer’:

- Med ’LegeKunst’ vil tusindvis af børn opleve endnu mere leg, kreativitet og kultur i deres dagtilbud. Det er en stor og ambitiøs national indsats, som helt sikkert vil få flere børn til at blomstre, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Fonden har de næste tre år et særligt fokus på at støtte indsatser, målrettet de 0-6 årige.

- En stor del af menneskets personlighed, kompetencer og vaner dannes, fra vi er børn, og derfor er tidlige, målrettede indsatser vigtige at støtte, når man som os har en mission om at fremme gode liv, siger Henrik Lehmann Andersen.

Danmark ligger i dag i bund i forskning på dagtilbudsområdet blandt de nordiske lande.

’LegeKunst’ skal derfor bringe ny og tiltrængt viden ind på et område, der i dag er underbelyst.

Der er syv forskningsprojekter knyttet til ’LegeKunst’, koordineret af Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

- Det er hensigten, at forskningsdelen skal styrke den praktiske del af projektet ved at skabe viden om, hvordan leg og dannelse fremmes gennem børns møde med kunst og kultur. Derudover oplever vi et stort behov for at udvikle et fælles sprog , som pædagoger og andre professionelle voksne kan bruge til at udveksle erfaringer og reflektere over deres egen pædagogiske praksis, siger han.

Det nye i ’LegeKunst’ er samskabelsen - kunsten er som legen undersøgende, og sammen undersøger vi, hvordan pædagoger, kunstnere, forskere og børn kan få mest muligt ud af mødet med hinanden, kunsten og kulturen.

Frederikshavn og de øvrige kommuners udbytte af ’LegeKunst’ bliver forankret og fremtidssikret i hver enkelt kommune gennem to funktioner: en tovholder og en ’LegeKunst’-vejleder, der arbejder tæt sammen med fem ’LegeKunst’-koordinatorer, ansat på pædagoguddannelser i alle regioner.

Pædagoguddannelsernes store engagement i ’LegeKunst’ vil komme de pædagogstuderende til gode i såvel teori som praksis - således vil også kommende børn i dagtilbud få glæde af nyuddannede pædagoger med mere kunst, kultur og lege erfaringer i rygsækken.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...