De 1600 kristne indvandrere og flygtninge i kommunen bydes nu inden for af Frederikshavn Provsti

SÆBY: Folkekirken er for alle nationaliteter - ikke kun for danskere.

I dag bor omkring 4000 indvandrere og flygtninge i Frederikshavn Kommune og af dem er omkring 40 procent kristne.

Nogle af disse har allerede fundet fodfæste i deres egne fællesskaber eller har meldt sig under hvælvingerne i danske frikirker, som eksempelvis Baptistkirken.

Men rigtig mange af de godt 1600 indbyggere i hele kommunen som ikke er tilknyttet en egentlig menighed.

Derfor skubber Frederikshavn Provsti nu gang i arbejdet på at åbne kirkerne mere op for udenlandske borgere.

Bag det ligger også et ønske om at tilbyde udlændinge undervisning og samtalefora om kristendommen og den danske kirketradition, som tager højde for forskellige sproglige og kulturelle baggrunde.

I den forbindelse er der oprettet en stilling som international præst, der har base i Abildgård Kirke i Frederikshavn, mens som rækker ud til Sæby og Lyngså i syd og Skagen i nord.

De første spæde skridt til dette arbejde med indvandrere i kommunen blev taget allerede i september sidste år, men nu fortsættes arbejdet med en række studieaftner om korset.

Korset er det vigtigste kristne symbol.

Et af de nye tilbud til udlændinge er tre studieaftner netop om korset.

Hvad forbinder vi korset med?

Hvordan bruger vi det, når vi vil fortælle om Gud og mennesker?

Første studieaften er onsdag 13. marts i Abildgård Kirke kl. 19.

Studieaftenerne er for alle nationaliteter, også danskere.

- Der vil være frivillige til stede ved studieaftenen. De vil efter bedste evne vil hjælpe med sproget, hvis nogen finder det svært, siger Mogens Jeppesen, som er sognepræst i Abildgård Kirke og international præst i Frederikshavn Provsti.

Mogens Jeppesen leder studieaftnerne og han lover, at sproget bliver (langsomt og tydeligt) dansk samt engelsk efter behov. Alle nationaliteter er velkomne - også danskere.

Et andet tilbud til udlændinge i Frederikshavn er en særlig introduktion til søndagens gudstjenester.

- Her gennemgår vi gudstjenestens indhold, så det er nemmere for folk med begrænsede danskkundskaber at følge med i gudstjenestens forløb, fortæller Mogens Jeppesen.

Introduktionen ligger på udvalgte søndage en time før gudstjenesten.

Første gang bliver søndag 24. marts kl. 9.30 i Abildgård Kirke.

Også på disse søndage er der frivillige, der kan hjælpe undervejs med forståelsen.

Senere på foråret er der planlagt internationale aftengudstjenester med islæt fra andre landes traditioner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...