Private udlejere søges til grøn renovering af boliger

SÆBY: Energibyen Frederikshavn har fokus på at energioptimere boligerne i kommunen. Turen er kommet til udlejningsejendomme, hvor mange har stort behov.

Mindre forbrug, bedre energimærke, højere boligværdi - det er nogle af de gevinster, der er ved en energirenovering af boligen, og det kan de fleste forholde sig til. Men hvordan kommer man i gang? Hvordan søger man tilskud? Og hvad med finansieringen?

Det kan Energibyen Frederikshavn svare på, og retter derfor lige nu et tilbud til private udlejere. Har I lyst til at vide mere om mulighederne er der hjælp at hente:

- I mange ældre huse er der mulighed for at lave store forbedringer både for indeklima, varmeregning og miljø. Og vi ved ud fra boligmassens alder i Frederikshavn Kommune, at potentialet for gevinster er stort. Derfor vil vi gerne i kontakt med de private udlejere, der kan se værdien i at forbedre deres udlejningsejendomme til gavn for komforten i boligen, for boligens værdi og for miljøet, siger Bahram Dehghan - chefkonsulent i Energibyen Frederikshavn Kommune.

Som tommelfingerregel bruger Boligejernes Videncenter varmeregningen til at vurdere, om det er en god idé at se nærmere på en energirenovering. Hvis man har et hus, der er bygget før 1980, og man betaler over 15.000 årlig til opvarmning, eller hvis man har et hus, der er bygget efter 1980 og betaler over 10.000 i varme, så kan det betale sig at energirenovere.

Læg en plan

Og hvad vil det så sige at energirenovere? Man begynder med at lægge en plan.

- Hvis man tjekker om klimaskærmen er tidssvarende. Det vil sige se om vinduerne trænger, om isoleringen i ydermurene er okay, og om taget er godt nok. Eller ser på om oliefyret skal skiftes til fjernvarme eller varmepumpe. Det kan man få rådgivning om af Energibyen. Vi har et netværk af håndværkere, der er parat til at hjælpe med gode tilbud. Vi ved hvilke tilskud udlejerne kan søge, hvordan man skaffer finansiering, og vi viser vej rundt i regler og lovgivning, fortsætter Bahram Dehghan.

Her kan du se, hvordan man kommer i gang:

- Kontakt den lokale energirådgiver - forsyningens godkendte energirådgiver Bo Bechfeldt på tlf.: 51 63 29 30, tilbyder gratis rådgivning og laver en energirapport, som bl.a. viser ejendommens energiforbrug og den økonomiske besparelse før og efter renoveringen.

- Gennemgå energirapporten med dine lejere sammen med rådgiveren og planlæg dit renoveringsprojekt., og godkende evt. huslejestigning efter renoveringen med lejerne.

- Hent lånetilbud hos din lokale bank og indhente to renoveringstilbud hos lokale håndværkere.

- Informer den kommunale byggemyndighed om renoveringsprojektet og kom i gang.

- Hente et nyt - bedre - energimærke for din ejendom og opdatere dine ejendomsoplysninger hos det kommunale ejendomsdata.

For yderligere oplysninger kontakt Bahram Dehghan - Energibyen Frederikshavn på 20 58 50 .+08

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...