Corona-virussen ændrer nu også markant planerne for fejring af 75 års dagen for befrielsen i 1945. Det oplyser Finn Jonasson fra Sæby Menighedsråd:

- Som tidligere meddelt er der planlagt en række aktiviteter, som på forskellig vis skulle være med til markere 75 års dagen for befrielsen den 4. maj 1945.

Disse planer er nu udskudt på ubestemt tid grundet restriktionerne i forbindelse med Corona-virussen.

Det er ikke blot i Sæby, der er truffet denne beslutning – alle aktiviteterne omkring fejringen af denne vigtige dato i Danmarks historie, i Aalborg, Frederikshavn, herunder Flådestation Frederikshavn, er udskudt til et senere tidspunkt, oplyses det fra Borgmesterkontoret i Frederikshavn.

Det var ellers et flot program der var blevet sammensat af forskellige foreninger og organisationer i Sæby og dette program er indtil videre ”lagt i mølpose” til afholdelse, helt eller delvist, på et senere tidspunkt.

Inden Corona-virussen lukkede landet, blev der afholdt en spændende og velbesøgt foredragsaften, den 4. marts i Mariehuset, hvor vores lokale historiker og foredragsholder, Hans Gregersen, fortalte om Sæby under besættelsen og herunder også flugtruten til Sverige, som var et af Sæby’s største bidrag til kampen mod besættelsesmagten. En spændende aften hvor der også blev redegjort for, at flugtruten sørgede for at en deserteret tysk officer, via kontakter til modstandsbevægelsen, blev hjulpet til Sverige.

Aftenen var særdeles velbesøgt med over 75 deltagere og der måtte i hast opsættes yderligere borde og stole til de mange tilhørere. Det var naturligvis især Sæbynitter der var mødt op, men aftenen havde også besøg fra såvel Frederikshavn og Skagen, en flot start på de planlagte arrangementer, inden Danmark, ja resten af Europa og verden, lukkede ned.

Indtil andet meddeles er tidligere programsatte aktiviteter, herunder også rundvisninger i kirken aflyst.

Følg med på de deltagende foreningers hjemmesider, ligesom Sæby Kirkes hjemmeside vil være opdateret når der sker nyt.

De deltagende foreninger og organisationer i det nu udsatte 4. maj samarbejde er:

Musikkorps Sæby, Sæbygarden, Sæby Borgerforening, Sæby Scenen, DDS-spejderne, Retfærdigheden, Kirkecafeen, forfatter Hans Gregersen, Sæby Bio og Sæby Menighedsråd.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...