I løbet af året har bestyrelsen arbejdet med at sorterer og arkiverer i de indleverede arkivalier

ØSTERVRÅ: Falder du over gamle billeder, malerier, dokumenter, aviser eller andet af lokalhistorisk værdi, så husk altid at spørg det lokale arkiv, om de er interesseret i det!

Østervrå Lokalhistoriske Forening får heldigvis mange gode sager ind året rundt, og hvis bare du er det mindste i tvivl, så er det bedre at spørge en ekstra gang, lød opfordringen i formand Vivi Dybdahls årsberetning.

I løbet af året har bestyrelsen arbejdet med at sorterer og arkiverer i de indleverede arkivalier, og foreningen råder efterhånden over en ret omfattende samling, der bliver mere og mere veltrimmet. Et par medlemmer er gået i gang med at nærstuderer noget af materialet, og det har bl.a. ført til nye oplysninger til Østervrås historie.

Udgivelsen af foreningens blad ”Spejlet” har været påvirket af manglende tid og ressourcer, men bladet lever stadig i bedste velgående. Jørgen P. Clausager har fået fod på Folketællingen for Albæk Sogn fra 1921

Aktivitetsmæssigt har foreningen haft et travlt 2018, med både større og mindre arrangementer. Den største satsning var Slægtens Dag, som blev afviklet i Østervrå Kulturhus med deltagelse af 11 foreninger, der var foredrag og rigtig pæn tilslutning. Et foredrag, deltagelse i Østervrå Messen, en kirkegårdsvandring og en byvandring har der også været.

I samarbejde med FOF har der været afviklet fire aftener med slægtsforskning, som også gentages i foråret 2019. Foreningen har ligeledes været bidragsydere til en jubilæumsavis i f. m. Østvendsyssel Folkeblads 90 års fødselsdag.

De skiftende udstillinger i foreningens udhængsskab i Østervrå Idræts- og Kulturcenter får stor opmærksomhed, og formanden kunne oplyse, at den næste udstilling bliver med holdbilleder o. lign. fra ØVI.

Under eventuelt blev der taget hul på en snak om, hvad der skal ske med det lokale arkiv, hvis lokalhistorisk forening nedlægges.

Merete Nielsen og Carl Børge Hansen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Jørgen P. Clausager og Olav Andersen valgt. Der var genvalg til Vivi Dybdahl samt til suppleanterne og revisoren. Regnskabet udviste et lille underskud.

Foreningens medlemstal er 135 husstande.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...