Indsamling af papiraffald i Sæby-området får lov til at fortsætte som hidtil

SÆBY: En særordning for indsamling af papiraffald i Sæby får lov at fortsætte, så spejderne også fremover kan tjene til foreningskassen.

Gennem særordning har spejderne og andre frivillige foreninger stået for indsamlingen af flere hundrede tons papiraffald.

- Det er vores indtryk, at indsamlingen af papiraffald betyder meget for foreningernes økonomi, selv om papirmængden er faldende. Hvis én forening springer fra, står en ny straks klar til at tage over, siger Mette Hardam, der er formand for Plan- og Miljøudvalget.

På den baggrund besluttede politikerne at lade ordning fortsætte uændret.

- Borgerne i den sydlige del af kommunen kan også benytte sig af renovationsordningen og således anvende en papircontainer. Det tilbud benytter cirka 500 husstande i området sig af. Så tilfredsheden med de frivillige foreninger må være stor, forklarer Mette Hardam.

De frivillige organisationer indsamlede i fjor 318 tons papiraffald, hvilket svarer til cirka 15 procent af den samlede papirmængde i Frederikshavn Kommune.

Organisationerne er garanteret minimum 569 kr. per ton affald.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...