Turisthus Nord havde inviteret til årets tredje destinationscafe, der i modsætning til fyraftensmøder, blev holdt fra 18. september.

Dagens vært, centerleder Lars Nielsen, Sæby Fritidscenter & Hostel indledte med at fortælle om Sæby Spektrum, som kommunen nu har givet grønt lys til at opføre. Første spadestik forventes at kunne tages 1. marts 2019 og byggeriet ventes færdigt fjorten måneder senere.

René Zeeberg orienterede om en større undersøgelse, baseret på 310 interview, fordelt med 33 procent danske, 27 procent tyske og 36 procent norske og svenske turister, som Turisthus Nord havde gennemført i løbet af sommeren. Resultatet viser hvad mange af de turister, der besøger Sæby de lægger vægt på under deres ophold. Naturen og havnen er den primære årsag til, at turisterne vælger Sæby.

Marianne Ellersgaard fra Frederikshavn Kommunes Udvikling og Erhverv, viste den nye detailhandelsanalyse fra Cowi - bestilt af Frederikshavn Kommune. Analysen sammenligner nøgletal fra 1998 til og med 2017.

Handelsbalancen eller dækningsgraden er stabil i Sæby gamle kommune. Gennemsnittet viser en stigning på 2 procent-point - fra 86 til 88 procent. Dagligvarebutikkerne præsterer et handelsoverskud, hvorimod beklædning og udvalgsvarer trækker ned på gennemsnitsprocenten.

Omsætningen er i løbende priser steget med 22 procent, som dog skal sammenholdes med, at inflationen i de samme 20 år er steget med 43 procent. Turisternes betydning for Sæby udgør 12 procent. Disse og andre analyser samt anbefalinger kan læses på https://frederikshavn.dk/media/8087/detailhandelsanalyse.pdf

Ulla Mosich roste analysen og bebudede, at der vil komme en tilsvarende igen om fem år.

Blandt mødedeltagerne fra turisterhvervet og de handlende var der interesse for at blive bedre på de digitale platforme. Alice Bank Danielsen fra Dansk Kyst- & Naturturisme præsenterede et gratis målrettet 24 timers kursusforløb om Digital Turisme, der kunne oprettes med minimum tyve deltagere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...