Ny tværfaglig indsats skal forebygge drab hvor psykisk sygdom er involveret

KOMMUNEN: Psykiatrien i Region Nordjylland og Nordjyllands Politi har undersøgt en række drab med henblik på læring.

Det er nu udmøntet i en rapport, der peger på behov for øget fokus på det tværfaglige samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri.

Samtidig planlægger Psykiatrien at indføre en ny model til at styrke den ambulante indsats til borgere med svær psykisk sygdom.

Det var omtale af en række drab, hvor psykisk sygdom har været involveret, der fik Psykiatrien i Region Nordjylland og Nordjyllands Politi til sammen at lave en tværgående undersøgelse af udvalgte drab i Nordjylland fra 2013-2018 med henblik på læring.

- Det er meget tragiske hændelser, der ligger til grund for denne undersøgelse, og vi skylder både ofrene, de pårørende og de psykisk syge at gøre vores bedste for, at vi fremadrettet kan undgå så alvorlige hændelser. Rapporten påpeger da også nogle områder, hvor vi sammen med politiet og kommunerne kan gøre det bedre. Derfor er jeg også glad for, at rapporten anviser nogle nye veje til at styrke samarbejdet på tværs af myndighederne, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Udover anbefalingerne blev politikerne også præsenteret for, hvordan Psykiatrien fremadrettet vil styrke den ambulante behandling for borgere med svær psykisk sygdom ved at indføre en hollandsk model, som skal sikre den rette indsats til de rette patienter på det rette tidspunkt.

Hos Nordjyllands Politi pointerer politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, at man med rapporten lægger op til et styrket PSP-samarbejde.

- Det er vigtigt, at vi intensiverer netop denne del. Det gør vi navnlig ved, at vi som myndigheder tidligere i et forløb deler relevante informationer med hinanden om de berørte borgere – især oplysninger, der kun er kendt af én myndighed. Og så skal vi styrke vores evne til, at vi via PSP-samarbejdet forebygger, at de udsatte borgere fortsætter deres kriminelle adfærd, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

I Psykiatrien i Region Nordjylland er direktør Jan Mainz ansvarlig for PSP-samarbejdet, og han ser frem til at få rapportens anbefalinger ført ud i livet.

- Vi er allerede i fuld gang med at implementere flere af indsatserne, og vi kommer løbende til at følge op. Vi skal styrke og intensivere samarbejdet mellem politi, kommuner og psykiatrien, så vi sikrer, at særligt udsatte borgere får et velkoordineret behandlingstilbud og opfølgning for deres psykiske lidelse og eventuelt misbrug på tværs af sektorerne. Og vi skal sikre aktiv opfølgning og støtte til pårørende, der har været udsat for en alvorlig hændelse, fortæller Jan Mainz.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...