Hjerneskadede i Frederikshavn er med i udviklingsprocessen

FREDERIKSHAVN: Under et forskningsprojekt på Aalborg Universitet har hjerneskadede selv designet de robotter, der skal hjælpe dem i hverdagen.

Det skriver en professor fra Aalborg Universitet i Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Et af problemerne for de hjerneskadede er, at de har vanskeligere ved at kontrollere deres hverdag, men samtidig er deres skader og resulterende problemer meget individuelle.

Syv borgere med hjerneskade har derfor været med i alle led af udviklingen af robotterne, der nu skal afleveres til bostedet SCN Frederikshavn.

Herefter vil forskerne følge borgernes brug af robotterne i mindst et år.

Under projektet havde forskerne kontakt til blandt andre borgeren Vicki, der er god til at huske følelser, men som glemmer hverdagens aftaler og gøremål.

Vicki kunne godt bruge en hjælp til at få påmindelser om ting, lidt før de sker - for eksempel når hun skulle til svømning.

Igennem workshops tegnede og klippede Vicki sin egen robots udseende og endte med en papmodel, der blev overdraget til en industriel designer.

Robotten blev derefter fremstillet på Aalborg Universitet, og Vicki var med under processen og kunne blandt andet bestemme robottens måde at give besked.

Den færdige robot ligner et hoved med store øjne og en stor mund, og sammen med medarbejdere kan Vicki gemme sine aftaler i robotten.

En anden borger med det opdigtede navn Holger kan kun bevæge sit hoved og bruge sine hænder lidt.

Han bruger en staveplade og er vant til at skulle bruge personalet, når han skal skriver en SMS til sin bror eller sin datter.

Holgers robot er udstyret med et kamera, der kan aflæse, hvad han skriver på stavepladen, og derefter kan robotten sende beskeden som SMS.

Dermed behøver personalet heller ikke at læse, hvad der står i beskeden.

Holger var på samme måde som Vicki med i hele tilblivelsen af robotten, men han kunne kun fortælle forskerne, hvordan robotten skulle se ud, sådan at de kunne tegne, klippe og bygge den for ham.

Med projektet vil forskerne fra Aalborg Universitet være med til at løse det problem, at mange tekniske hjælpemidler ender i et skab, når de endelig er nået ud til bostederne.

- Vi har erfaring for, at hjælpemidlerne ofte ikke bliver brugt på grund af manglende tid, manglende tilpasningsmuligheder, krævende tekniske kompetencer, eller fordi de ikke passer ind i bestående arbejdsrutiner, understreger professor Matthias Rehm, der er en af forskerne bag projektet.

Projektet startede derfor med en række møder med borgerne og personalet på bostederne for at afdække, hvad de havde særlig brug for hjælp til i hverdagen.

Projektets første skridt har været at vise, at det er muligt at skabe teknologiske hjælpemidler i tæt samarbejde med svage borgere.

Næste skridt bliver nu at udvikle en arbejdsproces, hvor hver robot kan tilpasses den enkelte borgers behov som et ’individualiseret byggesæt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...