Antallet af indbrud er dalende, men alt for få har forsvarligt sikret deres bolig

SÆBY: Indbrud er en af de største kriminalitetstyper i Danmark.

Hver tiende anmeldelse om kriminalitet drejer sig om indbrud.

Mens det samlede antal straffelovsovertrædelser er faldet med 25 procent fra 1995-2016, er antallet af indbrud uændret.

Samtidig gør tanken om indbrud næsten hver fjerde dansker utryg - selvom omfanget af indbrud er tilbage på niveauet fra før 2007.

Siden 1995 kan indbrudskriminaliteten i Danmark inddeles i tre perioder:

En periode på 21 år fra 1995-2006, hvor antallet af anmeldte indbrud i boliger lå stabilt mellem 30.000 og 35.000 indbrud om året.

Fra 2007-2009 steg antallet af indbrud fra 36.000-49.000 om året.

Den sidste periode - 2010-2017 - har været kendetegnet ved fald, og indbrudsniveauet er i 2017 tilbage på et niveau, der ligger i den lave ende af det interval, der var i perioden 1995-2006.

Men selvom kurven er knækket og antallet af indbrud er for nedadgående, ligger Danmark stadig meget højt, når vi sammenligner os med andre lande i EU.

I forhold til indbyggertallet er der 3,5 gange flere indbrud i danske hjem end i svenske hjem, 4,5 gange flere indbrud end i Tyskland og 6,5 gange flere indbrud end i Norge.

Hvor godt sikret er husene?

En analyse viser, at omkring to ud af tre danske villaer har foretaget 0-1 sikringstiltag.

Men kun knap tre procent har foretaget fire sikringstiltag, og kun omkring hver tiende bolig bliver vurderet til at være sikker.

Der er dog forskel på de, der har haft indbrud, og de, der ikke har. De borgere, der har haft indbrud, gør mere for at sikre sig. Men der er stadig få meget sikre boliger blandt de danskere, der har haft indbrud.

Risikoen for indbrud er ikke ligeligt fordelt mellem alle borgere i Danmark. Nogle er betydeligt mere udsatte end andre.

For det første er enfamiliehuse markant mere udsatte end lejligheder - ca. 80 procent af alle indbrud i Danmark sker i huse.

Også geografisk er der betydelig variation.

I 2017 blev der anmeldt 34 procent flere indbrud i boliger i Nordsjællands Politikreds end i 2007, mens der var færre indbrud i alle andre politikredse.

Otte ud af ti kommuner på top ti-listen over kommuner med flest indbrud pr. indbygger ligger nord for København med Rudersdal, Furesø og Gentofte Kommuner helt i top.

Kun Dragør Kommune på Amager og Faxe Kommune i Sydsjælland klemmer sig med på listen, mens Skanderborg på en 11. plads har forholdsvist flest indbrud blandt de jyske kommuner.

Hvordan vælger tyven sit mål?

I 2014 foretog Det Kriminalpræventive Råd en undersøgelse blandt 20 indbrudstyve. Af undersøgelsen fremgår, at når indbrudstyven udvælger en bolig, er der primært tre ting, tyven kigger efter:

1: Tegn på liv

2: Tegn på værdi

3; Boligens tilgængelighed

Hovedpointerne er altså, at tyven går efter boliger, hvor der er noget af værdi, men også at tyven kan afholdes fra at begå indbrud, hvis der er tegn på liv, eller hvis det er vanskeligt at komme ind i boligen.

Med liv menes eksempelvis nysgerrige naboer og en sikring af døre, låse og vinduer er med til at gøre det vanskeligt at komme ind i boligen.

Hvis der først har været indbrud i et hus, er risikoen for et nyt indbrud større. Sandsynligheden for, at det samme hus udsættes for indbrud igen, er fire gange højere end for huse, der aldrig har oplevet indbrud.

Samtidig er der forhøjet risiko for indbrud i andre huse inden for en radius af 200 meter i minimum 14 dage.

Til gengæld er risikoen markant lavere, hvis du har sikret dit hus og bor i et kvarter med gode nabohjælpere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...