SKAGEN & SÆBY: Civitan Danmark har givet en donation på kr. 5.000,- til Børnekræftafdeling 303 B på Aalborg Universitetshospital, Nord, hvor pengene vil gøre gavn, dels til legetøj mv., men ikke mindst i forbindelse med afdelingens koloni i Hvide Klit lejren ved Lyngså.

Beløbet er indsamlet ved salg af Civitan’s Hjerte-Pins, af de to Civitan Klubber i Danmark, Civitan Club Sæby og Civitan Club Grenen, Skagen.

Det fortæller Jens Bay-Nielsen, Skagen på vegne af Civitan Danmark.

For børnene på afsnit 303 B er det gængse ”barne-liv” sat på standby.

Udfoldelsesmuligheder og aktiviteter med kammeraterne er for en tid (1½-2 år) ikke deres egen beslutning, men defineret af lægen for at sikre barnets helbred. Børnenes adfærd, blandt andre mennesker, er indskrænket pga. nedsat immunforsvar. Nogle børn har bivirkninger og senfølger efter behandlingen, som kan betyde mindre energi, svingende humør, manglende appetit, nedsat eller besværet mobilitet. Blot nogle af de konsekvenser som følger med at have en cancer.

For at bidrage til oplevelser, som kompenserer for de afsavn, som børnene har, arrangerer afdelingen en årlig koloni, der er til stor glæde for både børn, forældre og personale.

Civitan Danmark støtter normalt i lokalområdet / regionen herunder med at hjælpe mennesker der har det svært, og støtte der, hvor samfundets indsats ikke rækker.

- Den næste indsamling i forbindelse af vores salg af Hjerte-Pins er til fordel for Hospice Vendsyssel, Frederikshavn. oplyser Jens Bay-Nielsen.

I Civitan Klubberne afholdes der normalt møder hver anden uge, hvor medlemmerne samles med forskellige baggrund og erfaringer, for at give den enkelte nye impulser og for at skabe forståelse for andres handlinger, meninger og interesser, og planlægge kommende aktiviteter og uddeling af donationer efter ansøgning.

Desuden arbejder vi for en bedre samfundsmæssig holdning, baseret på hjælpsomhed og andre fundamentale normer, som må danne grundlag for et godt, ordnet samfund.

Civitan er upolitisk og har ingen speciel religionstilknytning, men ønsker tolerance og forståelse mellem mennesker.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...