Erhvervsforening peger på flere udviklingsarealer

SÆBY: Hvis Frederikshavn Kommune også i de kommende år skal kunne tilbyde virksomheder en attraktiv beliggenhed og borgere en velbeliggende boliggrund, så skal kommuneplanen indeholde bolig- og erhvervsområder, der matcher den aktuelle efterspørgsel.

Frederikshavn Kommune modtager løbende ønsker til nye bolig- og erhvervsområder, som ikke indgår i den gældende

kommuneplan.

Aktuelt er der ønsker fra flere - herunder Sæby Erhvervsforening.

Byrådet vil derfor nu vurdere, om der i kommunen er attraktive bolig- og erhvervsarealer i et omfang, der svarer til det forventede fremtidige behov.

Heri ligger også en revurdering af de eksisterende arealer, som endnu ikke er bebygget.

For at få et kvalificeret billede af det forventede behov for nye erhvervs- og boligarealer har kommunen været i dialog med flere aktører - blandt andet Sæby Erhvervsforening.

På baggrund af disse dialoger er en af de foreløbige konklusioner, at der i Sæby er efterspørgsel efter nyudlagte erhvervsarealer, gerne i nærheden af de eksisterende erhvervsområder.

Der er desuden behov for at få de boligområder, som allerede er udpeget i kommuneplanen, lokalplanlagt og byggemodnet.

Og ser man på erhvervsarealerne er det områder ud mod Sæby Rideklub mellem Sølystvej og Gyldendalsvej eller mellem Aalborgvej og Rønbrovej, der kunne være i spil.

Dialogmøderne har været første skridt på vejen mod planlægning af nye byudviklingsområder.

De indkomne ideer, synspunkter og forslag vil blive benyttet som input til kommunens forslag til et nyt kommuneplantillæg for nye byudviklingsområder for erhverv og boliger.

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget igangsætter debatfasen ved at fremlægge vdet foreliggende debatoplæg i fire uger fra først i februar til først i marts.

Herefter vil byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar, og på den baggrund kan kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...