Er klar med guidede ture når MTB Trail åbnes i weekenden

ØSTERVRÅ: De grønne hold, legepladstilsyn, Distriktsudvalget, Landsbyløbet, tværgående samarbejde, kontakt med kommunen osv. Opgaverne for borgerforeningens bestyrelse er mangfoldige året rundt.

Formand Birthe Løgtved kom i sin beretning godt omkring opgaverne i 2018, men også fremtiden blev belyst, og i det hele taget var der en god snak om Østervrå ved den årlige generalforsamling.

Byens to grønne hold har trofast passet deres opgaver både i anlægget og ved Skovsøen.

Udgiftsniveauet har været holdt på et absolut minimum, men en plæneklipper har levet sin bedste tid, og som hjælp til anskaffelse har foreningen søgt om økonomisk støtte fra Sparekassen Sæbys Fond.

Formanden har i løbet af året haft talrige kontakter med kommunen bl.a. omkring nedrivningspuljen, idet byen stadig har et par sorte pletter, som gerne må forsvinde fra bybilledet.

Der har været besøg fra legepladstilsynet, som fandt et par bemærkninger, der bliver løst i løbet af foråret med hjælp fra de grønne hold.

Foreningen har også haft stor glæde af Landsbypedellernes arbejde, de har udført arbejde ved Skovsøen.

Formanden repræsenterer Østervrå i både LAG Nord og Distriktsudvalget, som også har bidraget økonomisk til projekter i byen.

Bestyrelsen har fået lidt kritik for at aflyse Sankthans på grund af manglende opbakning, så måske bliver traditionen taget op igen.

Bestyrelsesmedlem Frode Thule Jensen præsenterede en lille ny folder, som skal være med til at fortæller nye borgere og potentielle tilflyttere om Østervrå.

Frode Thule Jensen har i årets løb arbejdet målrettet med en bosætningskampagne, som bliver foldet helt ud i løbet af 2019.

Foreningen har også en lille aktie i projektet - nemlig indvielsen af det nye MTB Trail 30. marts, her tilbyder foreningen guidede ture med Gustav Urth og samtidig afsløres en del af de nye info-plancher i området ved Skovsøen.

Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg barsler med dialogmøder vedr. en ny kultur- og fritidsvision – og her får Østervrå et møde i løbet af foråret.

Regionens Kulturkaravanen kører også i år, og i Frederikshavn Kommune rammer den Østervrå i efteråret med Aalborg Symfoniorkester, Kunsten og Den kongelige Ballet.

Under eventuelt blev der bl.a. diskuteret byggegrunde og muligheden for et åbent hus arrangement.

Der var positive tilkendegivelser for at arbejde med en digital infoskærm for hele byen, og der blev spurgt ind til Sankthans i 2019.

Til bestyrelsen var der genvalg af Morten Hejslet, mens Jens Bakland fremover kun varetager posten som kasserer udenfor bestyrelsen og Ruth Jørgensen blev valgt som suppleant. I stedet fik bestyrelsen to nye medlemmer – Bent Bøgsted, Bakkevænget og Kirstine Brandt, Fasanvej. Bestyrelsen består desuden af Birthe Løgtved og Frode Thule Jensen. ÅB

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...