På Aalborg Universitetshospital har man påvist, at mundhygiejne også har indflydelse på at undgå infektioner på sygehuset

AALBORG: Systematisk mundhygiejne inden operation kan reducere antallet af infektioner med 50 procent viser projekt, der nu skal bredes ud til hele Aalborg Universitetshospital.

I to år er patienter til elektiv hjerteoperation på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling blevet anbefalet at udføre systematisk mundhygiejne, før de skulle opereres – for at undersøge, om man ved at følge de kliniske retningslinjer for mundhygiejne kunne reducere antallet af hospitalserhvervede infektioner.

- Blandt de patienter, der fulgte anbefalingerne for tandbørstning og brug af Klorhexidin mundskyllevæske, oplevede langt færre at få en infektion, mens de var indlagt – faktisk reducerede fokus på mundhygiejne risikoen med 50 procent, siger projektsygeplejerske Anita Tracey.

”Guleroden” er til at få øje på: Færre hospitalserhvervede infektioner betyder mindre lidelse for patienterne, mindre forbrug af antibiotika og færre dyre sengedage for hospitalet.

Grunden til, at systematisk mundhygiejne kan have den effekt, er, at der findes rigtig mange bakterier i mundhulen – og i forbindelse med f.eks. intubering og andre indgreb kan de blive ført rundt i kroppen. Det er ikke noget problem, hvis man er sund og rask, men kan blive det, når immunforsvaret er svækket.

Helt konkret har deltagerne i to dage før operationen børstet tænder fire gange dagligt og efterfølgende skyllet mund med Klorhexidin gluconat, der virker bakteriedræbende. Når patienterne møder ind, følger en sygeplejerske op på, om man har udført den præoperative mundhygiejne og sørger for, at mundhygiejnen bliver opretholdt indtil dagen efter operationen.

De gode erfaringer fra Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling vil Anita Tracey nu udbrede til resten af hospitalet.

- Jeg tænker, at det er en lille ting at implementere. Projektet bygger bro mellem teoretisk viden og klinisk hverdag og giver bare så meget mening. Det er ikke noget, der kræver øgede ressourcer, men blot øget opmærksomhed – og hvis du som patient skal vælge imellem at blive vasket i ansigtet eller at få børstet tænder, så er valget ikke svært set fra et kvalitetsperspektiv, siger hun.

Projektet er udført som samarbejde mellem Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Region Nordjylland og Center for Kliniske Retningslinjer og med støtte fra Sundhedsministeriet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...