Siden maj 2018 har Plan- og Miljøudvalget og administrationen haft en proces i gang for at finde nye byudviklingsområder, primært i kommunens tre største byer, der skal være vækstlokomotiver for udviklingen i hele Frederikshavn Kommune.

Byrådet godkendte den 16. september et forslag til kommuneplantillæg om byudviklingsområder i Frederikshavn, Skagen og Sæby.

Beslutningen blev truffet fordi det er væsentligt for udviklingen i kommunen, at virksomheder kan tilbydes en attraktiv beliggenhed og borgere velbeliggende boliggrunde.

Kommuneplantillægget muliggør udlæg af 34 nye bolig- og erhvervsområder til byudvikling svarende til knap 120 ha erhvervsområder og knap 52 ha boligområder.

I Sæby udlægges tre områder til erhverv. Et område syd for Aalborgvej ved Trafikcenter Sæby Syd, der især skal anvendes til transport- og logistikvirksomhed og andre transporttunge virksomheder.

Et andet område mellem Østkystvejen og Sølystvej, hvor anvendelsen er angivet til let industri og håndværk, tung industri, transport og logistikvirksomheder.

Det eksisterende erhvervsområde ved Tranåsvej udvides med et mindre areal.

Et nyt mindre område ved Kildevej - istidsskrænten udlægges til boligformål.

Her bemærkes, at der under udarbejdelsen af lokalplanen for området skal tages hensyn til kystskrænten. Boligerne skal indpasses i landskabet og placeres og orienteres således, at indbliksgenerne for naboområdet, nedenfor mod øst, søges minimeret.

Nord for Aalborgvej - overfor Bygma - ændrer et areal status fra erhverv til boligformål.

For begge boligområder gælder at der maksimalt må være en bebyggelsesprocent på 40% af den enkelte ejendom. Der må bygges i op til 8,5 meters højde i to etager.

Da det ikke forventes, at et område til boligformål i forlængelse af Toldbodvej og øst for Sølystvej bliver realiseres de næste 12 år, bliver området udtaget af planen.

Også i Voersaa udlægges et område mellem Klydevej og Vestergaardsvej til boligformål.

Tillæg nr. 15.56 - Temaplan for udpegning af byudviklingsområde, blive nu udsendt til høring i otte uger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...