Frederikshavn Forsyning A/S har mandag indgået fratrædelsesaftale med direktør Tore Vedelsdal

FREDERIKSHAVN: Tore Vedelsdal har siden 1995 udgjort ledelsen i det kommunale affaldsselskab AVØ, der sammen med DONGs forbrændingsanlæg i 2011 blev overtaget af Frederikshavn Forsyning A/S og videreført under navnet Frederikshavn Affald A/S.

Ud over direktørrollen i Frederikshavn Affald har Tore Vedelsdal tillige varetaget opgaven som forsyningschef for Forsyningens datterselskaber Elinord, Frederikshavn Elhandel og Frederikshavn Erhverv.

Ved fratrædelsesaftalens indgåelse fratræder Tore Vedelsdal disse funktioner og varetager herefter opgaver som konsulent for Forsyningens ledelse. Det oplyser Forsyningen i en pressemeddelelse.

Ved fratrædelsesaftalens indgåelse fratræder Tore Vedelsdal disse funktioner og varetager herefter opgaver som konsulent for Forsyningens ledelse.

Administrerende direktør Claus Reimann Petersen overtager indtil videre Tore Vedelsdals ledelsesmæssige funktioner.

Frederikshavn Affald har været igennem en stor og krævende omstillingsproces i den seneste tid, og direktør Tore Vedelsdal har i den forbindelse og i gensidig forståelse med Frederikshavn Forsyning valgt at fratræde for at søge nye udfordringer, oplyses det.

- Vi er kommet godt igennem omstillingen og ser nu fremad på en række nye udfordringer for Frederikshavn Affald og Frederikshavn Forsyning som helhed.

- Tæt samspil mellem de forskellige forsyningsarter er afgørende for den fortsatte effektivisering og optimering af koncernen. Der har derfor naturligt været en drøftelse med bestyrelsesformand Jens Hedegaard Kristensen, direktør Tore Vedelsdal og jeg om de fremtidige rammer og retningslinjer for ledelsen.

- Tore Vedelsdal har meldt tilbage, at han ikke er enig i disse præmisser og har derfor tilbudt at indgå i en aftale om fratrædelse, oplyser adm. direktør Claus Reimann Petersen.

- Dette tilbud har vi taget imod. Vi må fokusere klart på fremtiden og kunne reagere på de store udfordringer vi som ejer og udvikler af væsentlige dele af kommunens infrastruktur er ansvarlig for. Vi har med aftalens ordlyd om at kunne trække på Tores store faglige viden og erfaring valgt at tiltræde fratrædelsesaftalen, udtaler bestyrelsesformand Jens Hedegaard Kristensen og tilføjer:

- Det er selvfølgelig meget beklageligt, at vi må tage afsked med en erfaren og driftssikker direktør, men vi glæder os over det, vi har nået sammen. Bedre sortering og service på genbrugspladserne, større genanvendelse af den indsamlede renovation og en effektiv sorterings- og indsamlingsordning. Absolut et godt udgangspunkt for den videre udvikling af området, slutter Jens Hedegaard Kristensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...