Mange skønne sommerminder blev luftet på jubilæumsdagen

VOERSÅ: Lørdag den 8. juni fejrede FDF Aalborg Distrikt 100 året for købet af lejren Møllegården i Voerså.

Den gamle Møllegård har gennem årene været et samlingssted for drenge og piger, som har fået masser af spændende oplevelser og glæder med sig i livet. Og sådan er det stadigvæk.

Jubilæumsfesten, som havde over 100 deltagere, begyndte om formiddagen med andagt.

Den blev foretaget af Torben Nielsen, mangeårig præst i Århus og gammel FDF-dreng fra Aalborg.

Torben Nielsen læste et stykke om pinsen og kunne også fortælle om gode minder om hans første sommerlejr på Møllegården midt i 60’erne.

Dengang gik dagene typisk med aktiviteter som idræt, daglige pligter som kartoffelskrælning og rengøring samt ikke mindst roture på Voerså Å.

En spændende tid, som har præget mange af deltagerne i jubilæet. I øvrigt var også Voerså by flagudsmykket i dagens anledning.

I andagten deltog også børn fra Vestbjerg FDF, som lå i teltlejr på Møllegårdens område.

Torben Nielsen spillede guitar til de salmer – både nye og gamle – der blev sunget.

Over middag var der jubilæumsreception, som blev indledt med reveille fra balkonen, velkomst af Klaus Ulrich Jensen, afgående formand for Møllegårdens bestyrelse.

Derefter var der taler af Frederikshavns borgmeter, Birgit Hansen, og FDF’s landsdelssekretær, Heidi Bak Nielsen.

Begge talerne kredsede om de mange gode oplevelser og den store betydning som Møllegården har haft for tusindvis af børn og unge.

Der var også roser til det store arbejde som bestyrelsen og ikke mindst APA (Aktive Pensionisters Arbejdsgruppe) har gjort gennem årene for at udbygge og vedligeholde Møllegården.

I dag benyttes Møllegården, udover selvfølgelig FDF-aktiviteter, også som kursus- og mødested for mange forskellige organisationer og Møllegården har da også alle tænkelige faciliteter som stort mødelokale, veludbygget køkken, AV-udstyr, wifi osv. Og dertil kommer den smukke natur med masser af muligheder for udendørs aktiviteter.

Ud over Birgit Hansen og Heidi Bak Nielsen, var der også taler af kredslederen fra FDF Vestbjerg, Kähte Dupont, som overrakte Klaus Ulrich Jensen FDF’s æresnål for hans store arbejde både for Møllegården og i FDF Vestbjerg.

Klaus Ulrich Jensen stopper nu efter 10 år som formand for Møllegården og den nye formand, Søren Lilienthal, sagde tak for samarbejdet og udtrykte håb om, at den tidligere formand stadig ville komme forbi og give en hånd med.

FDF’s Seniorblæsere – et brassband bestående af bl.a. gamle FDF’ere – gav en lille koncert og spillede, ud over traditionel hornmusik, også gamle FDF-sange.

I et af lokalerne var der indrettet et lille museum med effekter fra de mange år.

Her var bl.a. gamle uniformer, sangbøger, soveposer, blade, rygsække og billeder fra de mange år.

Efter talerne var Møllegården vært ved en dejlig frokost.

Bl.a. havde man lånt ”øl-brandbilen” fra Søgårds Bryghus i Aalborg og ”tanterne” havde dækket smukt op.

Og så gik snakken ellers blandt alle deltagerne, hvoraf nogle ikke havde været på Møllegården i måske 50 år.

Og gensynsglæden var stor, når man mødte gamle kammerater fra dengang og kunne genopfriske alle historierne fra en svunden tid.

Hele arrangementet var slut sidst på eftermiddagen og arrangørerne kunne se tilbage på en dejlig dag i solskin - næsten hele dagen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...